Frön från Moringaträdet kan rena vatten


Extrakt från fröna på trädet Moringa oleifera kan rena vatten, det visar en studie från University of Botswana och Uppsala universitet.  

Dagens metoder som avlägsnar föroreningar ur vattnet med hjälp av järn- och aluminiumsalter har skadliga effekter på människa och miljö. Samtidigt är behovet av fungerande och billig vattenrening stor i många länder. 

I många Afrikanska länder används alternativa och naturliga reningsmetoder med hjälp av extrakt från Moringa trädets frön. 

I den nya studien visas hur mycket små mängder protein ifrån trädets frön binder starkt till ytor, en egenskap som gör att föroreningspartiklar klumpar ihop sig och kan avlägsnas ur vattnet.

– Det känns positivt att se att enkla samspel mellan molekyler kan lösa praktiska problem. Förståelsen av denna process kan leda till vidare utveckling inom vattenrening med naturligt förekommande och miljövänliga material, säger Adrian Rennie, professor i neutronspridning vid Uppsala universitet, i ett pressuttalande.