Frö från genförändrad raps oväntat långlivade


En studie gjord av växtekologen Tina D´Hertefeldt visar att fröer från genetiskt förändrad raps, liksom vanliga fröer, kan ligga i jorden i flera år för att sedan växa upp till plantor. Forskarna är förvånade.

I mitten av 90-talet gavs tillstånd till försöksodling av genetiskt förändrade grödor, gmo-raps, på ett fält i Skåne. Efter det har ingen raps odlats där. Trots detta kommer det årligen upp plantor, med en täthet av 100 plantor per hektar.

Tekniskt går det att som en säkerhetsåtgärd förhindra blomning och frösättning men det fungerar inte när det gäller raps eftersom det är de oljerika fröerna som skördas. En annan säkerhetsåtgärd är att man inte får odla samma gröda på fältet förrän efter fyra år.

– Ingen annanstans har man funnit så lång överlevnad av gmo-avkommor i åkermark. Det finns modeller som förutsagt att det är möjligt men få system där man kunnat testa det, säger Tina D´Hertefeldt, växtekolog, som samarbetat med forskare i Danmark där man har stor erfarenhet av gmo-raps.

– Man har inte tänkt så mycket på att grödorna faktiskt också kan överleva som frön länge på den plats där de odlades. Det är något som borde undersökas grundligare.

Tina D´Hertefeldt har gjort studien tillsammans med forskare i Danmark där man har stor erfarenhet av gmo-raps.