Fritt fram för gruvbrytning i Tärnaby


På torsdagen godkände regeringen gruvbrytning i Rönnbäck utanför Tärnaby. Ett bakslag för samerna som bor i området.

Det är gruvföretaget Nickel Mountains som planerar att öppna tre nickelgruvor ett par mil söder om Tärnaby, ett område med stor betydelse för rennäringen i området.

Med investeringar på 13 miljarder kronor och 550 jobbtillfällen, plus ytterligare 220 indirekta jobbtillfällen, räknar man med att nickelgruvan kommer att bli den största och enda nyckelgruvan i Sverige sedan andra världskriget, skriver företaget på sin hemsida.

Den skulle göra Sverige självförsörjande på nickel.

Enligt SR hade domstolen bett regeringen att väga de båda riksintressena rennäring och mineralutvinning mot varandra och bedöma vilket av dessa två intressen som är mest hållbara i längden, eftersom de är oförenliga.

Regeringen har nu gjort bedömningen att gruvan har så stor samhällsekonomisk nytta att den är värd de olägenheter de medför för rennäringen och turismen.

Beslutet anses vara av principiell betydelse för hela det samiska folket.

”Näringsdepartementet anser att riksintresset mineralutvinning ska väga tyngre än riksintresset rennäring och hela det samiska folkets rätt till sin kultur”, skrev Nätverket Stoppa gruvan i Rönnbäck tillsammans med en rad organisationer i ett pressmeddelande.

Nätverket kommer nu att ta frågan vidare internationellt.