Frihandelsavtal oroar bland Taiwans traditionella industrier


Det föreslagna frihandelsavtalet mellan Taiwan och fastlandskina, ECFA, fortsätter att skapa internationell debatt. Affärsinnehavare i Taiwan varnar sin regering för att skriva på avtalet med Pekingregimen. 

Det nuvarande styret i Taiwan, under president Ma Ying-jeou har medverkat till att dra igång arbetet med avtalet.

Avtalet föreslår fritt flöde av diverse industriprodukter, tjänster och kapital mellan de två sidorna av sundet, den så kallade ”Cross-Strait Economic Zone”.

Något som bekymrar många traditionella affärsinnehavare i Taiwan är att tillverkningsindustrier kan komma att flytta till Kina, där råmaterial och arbete är mycket billigare, vilket skulle förvärra Taiwans redan höga arbetslöshet.

En annan sak som oroar är att om man lyfter på vissa handelshinder, inklusive tariffer, så kommer den Taiwanesiska marknaden att översvämmas med kinesiska produkter av låg kvalitet.

Taiwanesiska nyhetsbyrån Central News Agency (CNA) rapporterade den 15 december att president Ma sade att Taiwan måste förhandla avtalet ytterligare med Kina för att ”undvika marginalisering av de lokala industrierna”. 

Taiwan har hållit informella samtal med Kina om ECFA-förslaget och den fjärde förhandlingsrundan förväntas vara klar i slutet av 2009, enligt Jamestown Foundation.

Taipei Times har i en serie ledarartiklar beskrivit problemen som affärsinnehavare skulle ställas inför om ECFA ratificeras. Ekonomiska resurser och produktionsaktiviteter skulle flytta till Kina där produktionskostnaderna är avsevärt lägre. Tillverkningsindustrier skulle komma att lämna Taiwan snabbare och arbetslösheten öka ännu mer.

Om man tog bort tariffer och andra handelshinder skulle billiga kinesiska varor strömma in i Taiwan. Hemindustrier som jordbruk och andra traditionella industrier som huvudsakligen säljer på den inhemska marknaden skulle tvingas skära ner på produktionen eller lägga ner, vilket skulle leda till ytterligare förluster av arbetstillfällen.

Inflödet av kinesiska
produkter skulle kunna leda till att den inhemska jordbruks- och industriproduktionen kollapsar. Särskilt små- och medelstora industrier som tillverkar handdukar, enkla klädesplagg, skor, sängkläder och keramik skulle drabbas.

Enligt Taipei Times är mer än 80% av arbetarna i tillverkningsindustrin anställda inom dessa traditionella industrier och ECFA kommer skada dessa relativt konkurrenssvaga företag. Wang To-far, biträdande professor i ekonomi vid National Taipei University ser ECFA som ett ”kontrakt för att sälja ut Taiwan” och en ”genväg till politisk återförening med Kina”.

Huang Kuang-yi, affärsidkare inom sängklädesindustrin, sade till Sound of Hope Radio (SOH) att han hoppas att den Taiwanesiska regeringen kommer se till sina industriers intressen.

-Affärsidkare kommer petitionera hos både den lagstiftande och exekutiva församlingen. Vi anser att regeringen endera inte har tagit vår oro på allvar, eller också bryr de sig inte om vår lågteknologiska industri. De verkar ha bestämt sig för att skriva under ECFA utan att rådgöra med någon annnan, sade Huang.

Huang har tidigare kommenterat till Taipei Times att eftersom sängklädesindustrin mestadels säljer till den inhemska marknaden så skulle avtal om att undvika dubbelbeskattning, såsom ECFA föreslår, inte hjälpa dem något.

SOH talade med affärsmannen Lin Kuo-long om handduksindustrin.
– Regeringen borde vidta förebyggande åtgärder vid varje enskilt steg och komma med klara och entydiga uttalanden gällande handelsavtal när man ger sig in i samtal om ECFA-frågor, sade han.

Enligt en CNA-artikel den 8 december visar nyligen genomförda undersökningar att 38,2% av de lokala affärsinnehavarna som svarade anser att avtalet kommer innebära ”mer möjligheter än hot”, medan 34,5% anser att det kommer innebära ”mer hot än möjligheter”.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/26374/