Frihandelsavtal mellan EU och Kanada
EU:s handelskommissionär Peter Mandelson har försökt att forma ett handelsavtal tillsammans med Kanadas handelsminister Michael Fortier. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)


EU och Kanda arbetar för att ingå ett omfattande frihandelsavtal. Kanadas handelsminister Michael Fortier och hans kollegor har under de senaste två månaderna haft diskussioner med EU:s handelskommissionär Peter Mandelson och europeiska regeringstjänstemän.

Enligt Globe and Mail hävdade en EU-representant att samtalen syftar till att påbörja ”djupa ekonomiska integrationsförhandlingar”.

Går förslaget igenom kommer Kanada att vara det första industrilandet utanför EU som får tillgång till den marknad som normalt står reserverad för EU-medlemsländerna.

– Det är bland det bästa vi kan göra, det bästa vi kan göra för vårt land, sade Jason Langrish, verkställande chef för Canada Europe Roundtable, en grupp som arbetar för att främja kanadensisk-europeisk handel.

Langrish tror att det nya avtalet kommer att balansera upp Kanadas rådande frihandelsrelationer med USA.

Langrish menar att en djupare integration med EU kommer att ge kanadensiska exportföretag som hamnar på kant med den amerikanska protektionismen ytterligare en möjlighet. Kanada hamnar ofta i underläge i förhandlingarna med USA eftersom de amerikanska tjänstemännen vet att Kanada inte har någon annan stans att vända sig.

Han tillägger att EU är ett ekonomiskt block som har liknande social och kulturell värdegrund som Kanada, såsom statssubventionerad vårdomsorg. Kanada har även ett intresse av Europas gröna teknologi; tidvatten- och vindkraft och allmänna transporter.

Europeiska företag kan komma att erbjudas kontrakt som ger de samma möjlig- och skyldigheter på den kanadensiska marknaden som de inhemska företagen. Handelsavtalet skulle även innefatta fri rörlighet av arbetskraft mellan EU och Kanada.

Langrish tror att europeiska yrkeskunniga kan lockas att lämna Europa för att åtnjuta bättre skatte- och levnadsvillkor i Kanada.