Frige de oskyldigt dömda
Petra Lindberg, ordförande för Supporting Human Rights In China (SHRIC). (Foto: Lisa Hasselgren).


Människorättsorganisationen Shric (Supporting Human Rights in China) hoppas på ett snabbt frigivande av fredliga människorättsaktivister i Vietnam.

Den 10:e november 2011 dömdes Vu Duc Trung och hans svåger Le Van Thanh, båda utövare av qi-gong och kultiveringsmetoden Falun Gong, till tre respektive två års fängelse för att över kortvågsradio sänt ocensurerade nyheter till Kina.

Samtidigt rapporteras att vietnamesisk polis har misshandlat och internerat 50 andra Falun Gong-utövare som samlats utanför domstolsbyggnaden i Hanoi, i en fredlig sittprotest mot rättegången.

De oberoende nyhetssändningarna har fokuserat på olika missförhållande som råder i Kina, bland andra brist på mänskliga rättigheter, korruption inom myndigheter, kriminalisering och förföljelse av olika folkgrupper. Förhållanden som många av Kinas egna innevånare är okunniga om på grund av det kinesiska kommunistpartiets praktiskt taget fullständiga kontroll av landets alla former av media.

Erping Zhang, talesman för Falun Dafa Information Center säger:

⁃ Detta är en sorglig dag för Vietnam. Dessa personers sändningar av ocensurerade nyheter till Kina åsamkade absolut ingen skada för det vietnamesiska samhället, eller bröt mot vietnamesisk lag. De borde hyllas som hjältar, inte behandlas som kriminella. Att döma Trung och Thanh till fängelse i en skenrättegång är en skam, […]för den vietnamesiska regeringen, som viker sig för pressen från det kinesiska kommunistpartiet.

Vietnam är medlem av FN
sedan 1977. Dessa domar och handlingar bryter mot FN:s stadgar om mänskliga rättigheter. Låt inte ert land ge vika för den kinesiska diktaturens påtryckningar! Visa istället att er självklara ståndpunkt är att tydligt ta ställning mot kränkningar av mänskliga rättigheter!

I Kina är utövare av Falun Gong sedan 1999 brutalt förföljda av det kinesiska kommunistpartiet. Utländska observatörer bedömer att under dessa tolv år av förföljelse har tusentals utövare arresterats. Många har dömts till långa straff i arbetsläger och utsatts för tortyr för att få dem att ge upp sin tro; tortyr som i många fall lett till döden.

Shric hoppas att den vietnamesiska regeringen snabbt kommer frige Vu Duc Trung och Le Van Thanh samt alla andra Falun Gong utövare som fängslats samt offentligt be om ursäkt för detta
agerande.

Petra Lindberg, ordförande
Johan Alpmar, Vice ordförande
Supporting Human Rights in China