Fria tankar ger goda tankar


Hu Jintao, Kinas president, är på besök i USA. Det är oroväckande att ett land som Kina med sitt kommunistiska styre får allt större makt i världen! Många svenskar tycker inte om USA och hur de behandlar världen men vad händer om/när Kina får samma makt? Eller är det så att Kina redan har det?

Det är viktigt att var och en av världens befolkning har möjlighet att bilda sin egen uppfattning. Det är viktigt att var och en vågar stå för sina åsikter. Det är viktigt att vara ärlig och inte dölja något för att det kan missgynnar en själv och ens egen karriär. Sanningen om hur Kinas kommunistparti, kkp, behandlar det kinesiska folket måste komma fram i ljuset. Det negativa, det okänsliga och det brutala kan bara gömma sig i mörker. Låt oss ta fram det i ljuset för när det blottas av ljuset kommer det att börja förtvina. Då tappar det sin makt. Då har var och en av oss möjlighet att fördöma det och då förintas det!

Kkp styr Kina med falskhet, kamp och hat. Är det inte hög tid att alla världens människor tar ställning mot det och i stället främjar ärlighet mot sig själv och andra, tillit till människors goda sida, har medkänsla med varandra och accepterar varandra. Den fria tanken och det fria ordet går inte att värdera i pengar. Det är en illusion!

Maria Johansson, Örebro