Freivalds: Persson minns fel
Före detta utrikesministern Laila Freivalds.(Foto: AFP/ Claudio Bresciani)


UD ägnade sig inte åt censur när Muhammedbilder försvann från SD:s hemsida. Allt gick korrekt till, sade förra utrikesministern Laila Freivalds i KU. Förre statsministern Göran Persson minns fel, enligt Freivalds.

Förre statsministern Göran Persson minns fel, enligt Freivalds.

Riksdagens konstitutionsutskott (KU) behandlar nu två anmälningar mot den tidigare utrikesministern. Det handlar om UD:s kontakter med webbhotellet Levonline, som inhyste Sverigedemokraternas nättidning, där karikatyrbilder på profeten Muhammed publicerades och där det också utlystes en tävling.

Freivalds medarbetare Stefan Amér kontaktade Levonline i början av förra året och därefter stängdes hemsidan. Frågan för KU är vilken roll utrikesministern och UD spelade i detta.

När kontakterna blev kända gav Freivalds först intrycket att hon inte visste om dem. I KU förklarade hon detta med att hon blev överrumplad av frågorna.

Göran Persson kritiserade till en början Amér och försvarade Freivalds. I den nyss visade tv-dokumentären säger han att han fick kunskap om Freivalds roll när han läste en UD-promemoria som skulle skickas till justitiekanslern (JK) i mars förra året.

-Det är helt fel att statsministern fick information genom promemorian. Jag talade med honom långt innan promemorian skrevs, sade Freivalds i KU.

-Statsministern hade uttalat sig innan på grundval av uppgifter i media. Därefter satte jag in honom i vad som verkligen hänt.

För Freivalds är saken klar. Hon var extra tydlig när hon och Amér diskuterade hur kontakten med Levonline skulle gå till. Eftersom han inte är jurist underströk hon särskilt regler om yttrandefrihet.

-Han skulle fråga om de kände till tävlingen och om de ville ha information om de utrikespolitiska aspekterna. Han skulle inte ge någon information om de inte ville, sade Freivalds i KU.

Det utrikespolitiska läget just då var spänt eftersom den danska tidningen Jyllands-Posten publicerat Muhammedkarikatyrer, som retat upp muslimer över hela världen. Ilskan riktades även mot Sverige, svenska företag och svenska ambassader.

För Laila Freivalds del har turerna runt Muhammedbilderna redan fått kännbara konsekvenser. Avslöjandet om att hon på förhand kände till och sanktionerade UD:s kontakter med Levonline ledde till att hon avgick den 21 mars i fjol.