Freedom House-rapport om global uppluckring av frihet, del 2
En säkerhetsvakt med vapen i Manilla 2009 (Foto: AFP / Jay Directo)


Som ett allmänt mått på övergripande framsteg, eller bristen på dem, använder Freedom House flera indikatorer för klassificering av länder i tre breda statuskategorier: ”fritt”, ”delvis fritt” och ”icke- fritt”.

Uppdelning av världens länder är följande: 89 ”fria” (46 procent), 58 ”delvis fria” (30 procent), och 47 ”icke-fria” (24 procent).

De flesta förändringarna i ett lands frihetsstatus sker inom dessa tre vida grupper och sådana förändringar är relativt små. Mer betydelsefulla är statusförändringar mellan kategorierna. Ett enda land, Lesotho, föll ner från ”fritt” till ”delvis fritt ” medan fem länder föll ner från ”delvis fritt” till ”icke-fritt”. Tre av dessa kom från Mellanöstern – Bahrain, Jordanien och Jemen.

Kirgizistan i Centralasien sjönk ner till ”icke-fritt” på grund av ”brister i presidentvalet” och ”nya rättsliga inskränkningar av religionsfriheten.” Särskilt nedslående var Kazakstan (som redan tidigare rankades som ”icke-fritt”), vars regering misslyckats med att leva upp till löftet om politiska reformer i utbyte mot att bli ordförande i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), även känd som Helsingforskommissionen.

Gabon på Afrikas västkust föll också ner till ”icke-fritt” på grund av ”ökade restriktioner för medierna under perioden för presidentvalet samt på grund av ett nedslag mot demonstranterna efter valet, säger rapporten.

En annan indikator som Freedom House följer är antalet länder som har haft demokratiska val. I årets rapport finns en minskning från 119 till 116, vilket är den lägsta sedan 1995. Antalet länder med demokratiska val var endast 76 år 1990.

Att hålla val är inte ett tillräckligt villkor för att verkligen betraktas som ett demokratiskt land med allmänna val, vilket valet i Iran nyligen, med påstått massivt valfusk, är ett exempel på. Förutom hemliga val och en rättvis rösträkning borde det finnas ett konkurrenskraftigt flerpartisystem, allmän rösträtt och öppna politiska kampanjer.

Den arabiska Mellanöstern fortsätter att vara den minst fria, mest repressiva regionen. Av de 18 länderna i Mellanöstern och Nordafrika, är bara ett ”fritt.” Mer än tre fjärdedelar (78 procent) är ”icke-fria.”

I Ryssland gick politiska mord olösta under 2009 och sådana begås fortfarande ostraffat, som till exempel det på förespråkaren för mänskliga rättigheter Natalya Estemirova. ”Oegentligheter vid val, minskande religionsfrihet och upprepad användning av politisk terror” nämns som skäl till att Ryssland glidit nedåt.

På Filippinerna var massakern på 57 journalister, advokater och andra civila en chockerande händelse. Morden i Filippinerna var framträdande under ett år då det var många attacker och mord på journalister i Ryssland, Pakistan, Mexiko, och Somalia.

Kina strävar med kraft efter ”nya former av internetkontroll och förtryck av bloggare och internetjournalister,” säger rapporten. Kina agerar ”som om det var belägrat av sina egna medborgare”. Rapporten kritiserar det kommunistiska Kina 2009 för långa fängelsestraff till demokratiförespråkaren Liu Xiaobo och andra, och förföljelse av advokater som representerar svarande i politiskt känsliga rättsfall.

China ”tjatade på” främmande länder att återlämna uigurer som sökte asyl utomlands. Pakistan och Kambodja sände tillbaka uigurerna som kan bli fängslande och kanske ännu värre, utsatta för tortyr och avrättningar.

I sin intolerans mot regimkritik har Kina hotat utlänningar som håller kulturella utställningar i Tyskland, Australien, Sydkorea och Bangladesh för att förbjuda deras deltagande.

Västeuropa är nästan helt och hållet ”fritt” med 1 av 25 länder (4 procent) som är ”delvis fritt” och inget land ”icke-fritt.” Regionens traditionella tolerans sattes på prov genom tvister om muslimernas rättigheter, såsom byggandet av moskéer och minareter, att bära slöja och burqas, och så vidare. Vissa politiska partier drar fördel av anti-invandrarattityder. Freedom House sänkte betyget för Schweiz när dess medborgare röstade för att förbjuda byggandet av minareter.

Den goda nyheten i rapporten var länderna på västra Balkan och i Asien. Blygsamma vinster gjordes i Asien, där särskilt Indien, Indonesien och Japan visar motståndskraft, trots att de har världens största auktoritära styre mitt ibland dem. Kosovo på Balkan ökade från ”icke-fritt” till ”delvis fritt”, efter ett framgångsrikt val och att man gett ett större erkännande till minoriteters rättigheter. Framsteg gjordes också i Kroatien, Serbien, Makedonien och Montenegro.

Inte allt förtryck kommer från regeringar. Freedom House klargör att icke-statliga aktörer, såsom religiösa extremister och knarkkungar, kan bryta mot medborgerliga rättigheter för minoriteter. ”Våldsam islamisk extremism rådde i Somalia, Jemen, Afghanistan och Pakistan.” Organiserad narkotikahandel har bidragit till korruptionen i Afghanistan och delar av Centralamerika och Afrika, säger rapporten.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/28044/