Fredspriset till tre kvinnor
Tawakkul Karman, Yemen, Ellen Johnson Sirleaf, Liberias president och Leymah Gbowee, Liberia, får gemensamt dela Nobels fredspris 2011. (Foto: AFP)


Den norska Nobelkommitténs ordförande Thorbjørn Jagland tillkännagav på fredagen kommitténs beslut att tilldela tre kvinnor, två afrikanska och en arabisk, Nobels fredspris 2011. Prissumman ska delas lika mellan Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee och Tawakkul Karman.

Kommitténs motivering lyder: ”För deras fredliga kamp för kvinnors säkerhet och för kvinnors rätt till full delaktighet i fredsbyggande arbete”.

Thorbjørn Jagland talade om urvalsprocessen där hänsyn inte tas till ett lands inrikespolitik. Kommittén går bara efter Alfred Nobels testamente som bland annat säger att priset ska gå till den person som har arbetat mest för freden i världen.

– I år tycker vi att det är viktigt att fokusera på kvinnors rättigheter och deras roll i fredsprocessen och det bästa exemplet på det är vad Ellen Johnson Sirleaf och Leymah Gbowee har gjort i Liberia, sade Thorbjørn Jagland.

Ellen Johnson Sirleaf blev Afrikas första demokratiskt valda kvinnliga president och bidrog till att säkra freden i Liberia. Hon har främjat ekonomisk och social utveckling samt stärkt kvinnornas ställning i landet.

Leymah Gbowee mobiliserade och organiserade kvinnorna över etniska och religiösa skiljelinjer för se till att de deltar i valen. Hon arbetar  nu för att öka kvinnors inflytande i Västafrika.

– Det är en viktig utveckling vi ser i arabvärlden men vi vet ännu inte hur det går. Och det finns inga klara ledare i den rörelsen, men det finns en person som har utmärkt sig under lång tid med enormt mod och det är denna kvinna, Tawakkul Karman i Yemen, sade Thorbjørn Jagland.

Tawakkul Karman spelade en ledande roll i kampen för kvinnors rättigheter, demokrati och fred i Jemen, under mycket påfrestande omständigheter, både före och under den ”arabiska våren”.

Den norska Nobelkommittén hoppas att priset till Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee och Tawakkul Karman ska bidra till slutet på det förtryck av kvinnor som fortfarande förekommer i många länder och ” att man kan inse den stora potentialen för demokrati och fred som kvinnor kan representera”.

FN antog år 2000 en resolution som gjorde klart för alla medlemsländer att våld mot kvinnor i väpnade konflikter är ett internationellt säkerhetsproblem. Den underströk behovet för kvinnor att delta på lika villkor med män i fredsprocesser och i fredsarbete i allmänhet.