Fredspriset till Al Gore och FN:s klimatpanel
USA:s förre vicepresident Al Gore utågs på fredagen till mottagare av Nobels fredspris, tillsammans med FN:s klimatpanel, för sina ansträningar att skapa medvetenhet om klimatförändringarna. På bilden anländer han till en presskonferens i Palo Alto i Kalifornien för att kommentera utnämningen. (Foto: AFP/Justin Sullivan)


Nobels fredspris går gemensamt till Al Gore och FN:s klimatpanel IPCC, “för att ha skapat och spridit större kunskap om klimatförändringarna orsakade av människor och för att ha lagt en grund till att motverka förändringarna”.

Al Gore, USA:s förre vicepresident, har tagit de hotade livsvillkoren för en stor del av mänskligheten på djupt allvar och åkt världen runt för att få folk att förstå att det är vi själva som är den största naturkraften. Han vill få oss att förstå att balansen har blivit rubbad mellan människan och natur på grund av befolkningsexplosion och teknikutveckling.

Det föredrag med bildspel som Al Gore höll om och om igen, blev senare till en oscarsbelönad film ”En obekväm sanning”. När DN träffade Al Gore förra året sade han:

– Växthuseffekten är ingen politisk fråga utan en moralisk överlevnadsfråga. USA har levt i en overklig bubbla, men jag tror att folk ligger långt före politikerna i denna fråga. Vi har en klimatkris som kräver en etisk handlingsplan”.

I USA har klimatfrågan också kommit att bli allt viktigare tack vare Al Gore. Den norska Nobelkommittén anser att han troligtvis är den enskilda person som mest har verkat till att skapa global förståelse för att åtgärder måste igång. Att klimatförändringarna är viktiga understryks i kommitténs pressmeddelande.

– De kan medverka till stora folkomflyttningar och även till konkurrens om jordens resurser. Förändringarna lägger speciellt stora bördor på de mest sårbara staterna i världen och faran för våldsamma konflikter och krig i och mellan stater finns också.

FN:s klimatpanel IPCC, den andra pristagaren, är en organisation som under två decennier gått från 1980-talets syn på global uppvärmning som en intressant hypotes för att nu allt klarare förstå sammanhangen när konsekvenserna nu blir alltmer synbara. Över hundra länders vetenskapsmän och myndighetspersoner har samverkat och mängder av vetenskapliga rapporter har tagits fram.