Frankrikes ekonomi förbättras
Frankrikes finansminister Christine Lagarde har all anledning att le. (Gerard Cerles/AFP/Getty Images)


Frankrikes finansminister Christine Lagarde var idel leenden när hon på torsdagen den 13 augusti diskuterade det andra kvartalets ekonomiska resultat. Frankrikes ekonomi har förbättrats. Med en oväntad tillväxt på 0,3 % under det andra kvartalet håller landet på att vända det senaste årets negativa tillväxt.

Efter det första kvartalets negativa tillväxt på 1,3 procent hade de ekonomiska analytikerna räknat med en nedgång på 0,6 procent mellan april och juni. Men genom att den allmänna prisnivån sjönk med 0,7 procent kunde konsumtionen upprätthållas, och till och med öka med 0.3 procent. Industrivaruexporten stärktes med hjälp av stimuleringsåtgärder i olika europeiska länder, som till exempel uppmuntran av handeln med gamla bilar. Franska biltillverkare, som Renault och PSA, började åter igen exportera, även till länder som har en stark position på marknaden som Tyskland.

– Ökningen av vår bnp har tillfredsställt den franska regeringens ekonomiska politik till fullo, för att gynna industrin och konkurrenskraften i landet, sade ministern i ett pressmeddelande.

Under de senaste månaderna har de ekonomiska indikatorerna, såsom företagarnas förtroende och industrins produktion, redan indikerat att den övergripande situationen har förändrats. Många analytiker anser dock att det är för tidigt att vara tillfredsställd. Arbetslösheten ökar fortfarande, det offentliga underskottet slog rekord med cirka 848 miljarder kr (86,6 miljarder euro) under det första halvåret, och investeringarna är fortfarande negativa med -1 procent.

Marc Touati från Global Equities analytiker anser att den goda nyheten ”endast är en blygsam kompensation för tidigare brister. Tyvärr kan detta inte vara ett tecken på att vi har fått tillbaka en stabil och stark tillväxt”. Han berättade för tidningen Le Nouvel Obs att Frankrikes ekonomi fortfarande är bräcklig, och inte skulle kunna stå emot en stark euro, och/eller en ränteökning.
– Vi bör inte ta ut segern i förskott och glömma att upprätthålla verksamheten.

Eric Heyer, biträdande chef för det franska observatoriet för ekonomiska prognoser, har samma uppfattning:
– Exportens starka bidrag till Frankrikes bnp kommer inte att bestå. I motsats till Tyskland finns det ingenting som visar att Frankrike har blivit en stark exportnation.

I motsats till kritikerna, berättade Lagarde för tidningen Le Figaro att ”staten är den enda som varit kreditvärdig under krisen. Det var det enda sättet att komma ur den, men det är viktigt att minska det strukturella underskottet i vår budget, bland annat genom att minska antalet statligt anställda”.

Därför behövs stora reformer mer än någonsin, för att få en hållbar tillväxt, sade ministern, som förväntar sig att den ekonomiska krisen kommer att vara över för Frankrikes del, i mitten av 2010, efter den nuvarande stabiliseringsfasen.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/21045/