Framtiden oviss för lastfartyget Rena
Nya Zeelands försvarsstyrka assisterar det grundstötta lastfartyget Rena den 13 oktober i Tauranga, Nya Zeeland. (Foto: New Zealand Defence Force via Getty Images)


Sprickor i fraktfartyget Renas skrov gör att det finns en uppenbar risk att fartyget bryts sönder och att det inte är en fråga om, utan när, säger sjöfartsexperter.

Det Liberiaflaggade fartyget som har 2000 containrar ombord, gick den 5 oktober på grund på revet Astrolabe i Plenty-bukten, längs Nya Zeelands nordliga kust, på Nordön.

Starka vindar och väldiga vågor tryckte på fartyget som hamnade i en svår position och orsakade att dess skrov krossades i tisdags och att olja läckte ut.

En grupp räddningsarbetare skickades till det förlista fartyget för att inspektera och göra en säkerhets- och systemkontroll för att bedöma möjligheten att fortsätta pumpa ur bränsle, sade Maritime New Zealand (MNZ) i ett pressmeddelande.

Svitzer, ett företag specialiserat på marin service som har fått uppdrag att undsätta Rena, har fört dit utrustning från hela Nya Zeeland, samt Australien och även längre bort ifrån.

Svitzer tror att det är oundvikligt att Rena bryts itu, rapporterade New Zealand Herald.

Tre bogserbåtar försöker endera att hålla båtens akter kvar på revet och forsla bort oljan eller, om det misslyckas, dra aktern in på grunt vatten och forsla bort oljan därifrån.

För tillfället är MNZ övertygade om att Renas bränsletankar är intakta.

En andrestyrman från Rena, som hade befälet över navigeringen under den aktuella vakten, har anklagats för oaktsamhet under avsnitt 65 i Nya Zeelands Sjöfartsakt från 1994 och skulle inställa sig i rätten denna morgon.

MNZ har bekräftat att 88 containrar är på drift, varav 48 är tomma och någon innehåller det giftiga ämnet kiseljärn.

Joe Fleetwood, generalsekreterare i Nya Zeelands Sjöfartsförbund, blev chockad när han fick höra att Rena hade drivit rakt mot revet Astrolabe med nästan full fart.

–Jag förstår inte varför Rena var därinne. … Det är inte den vanliga rutten. På sjön … har man sjöfartsleder och det är dem man tar och det är dem man håller sig till, sade han.

Hela historien reser frågor om samhälleligt samvete och ansvar, säger Fleetwood.

–Ett mycket mycket stort fartyg går på grund och vad de gör är att de lämnar kvar besättningen ombord.

Han var förskräckt över att den huvudsakligen filippinska besättningen från Rena hade blivit kvarlämnad på det strandade fartyget och tagits därifrån först flera dagar senare när det hade kantrat i dåligt väder och ett Mayday hade skickats ut.

–Om det hade varit en Nya Zeeländsk besättning hade besättningen tagits därifrån och det hade satts ombord en nödbesättning på fartyget, sade Fleetwood och tillade att säkerhetsåtgärderna skulle ha vidtagits.

En ”öppen kust” sjöfartspolicy har skapat en situation i vilken ”oacceptabla metoder har blivit normen i Nya Zeeländska vatten. Det är frågan om att inte synas och inte märkas”, sade Fleetwood.

Det hade redan uppdagats att Rena hade flera brister under en inspektion i Kina och senare i Freemantle, västra Australien, under de senaste månaderna, men fick uppenbarligen bara en hastig blick när den kom till Bluff, Nya Zeeland, under en inspektion som utfördes den 28 september.

-Jag tror att
inspektören gick ombord, aldrig inspekterade fartyget, (utan) frågade kaptenen, är allting okej, sade Fleetwood, och tillade att Sjöfartsförbundet hade frågat efter inspektionslistan.

Fleetwood säger att en del av förbundets roll är att också se till att Renas nya besättning ”behandlades med respekt och värdighet”.

Förbundet har dokumenterat en lång lista på ”bekvämlighetsflaggade” fartyg som har kommit till Nya Zeeländska vatten med besättningar som arbetar under osäkra och förskräckliga arbets-, hälso- och löneförhållanden.

Fleetwood säger att när väl ett fartyg kommer till Nya Zeeländska vatten har förbundet rätt att genomföra en inspektion och se efter om besättningen har behandlats väl. Men i det här fallet har de inte kunnat kontakta besättningen och tror att den har blivit ”gömd”.

Ett mycket stort område har stängts av för allmänheten, och det sträcker sig nästan 20 km ut från land från Mount Manganui till Matata och ut till revet Astralobe.

Saneringsteam har tagit upp runt 50 kg fast avfall och fem ton flytande avfall längs 17 km av kusten. Olja har hittats så långt norrut som Whangamata, en popular strand på Nordön.

Det blir ett ”långvarigt hårt slit” sade platschefen Nick Quinn från MNZ i går. ”Vårt fokus är att samla in olja från överallt där vi än hittar den, och vi går in dag efter dag tills det här är över.

Översatt från engelska