Framtida affärer borde "inte styras av pengar utan av medmänsklighet"
"Människan kommer att inse att världen inte styrs av pengar, utan av medmänsklighet," sade Malik.(Photos.com)


Ledande österrikiska företagsledare samlades till ett seminarium förra veckan för att diskutera den globala ekonomiska krisen och lösningar på att stabilisera marknaden.

Fredmund Malik, berömd ekonomiprofessor och chef för Malik Management Center St.Gallen i St Gallen, Schweiz, höll ett seminarium som hette ”Att förstå världskriser – finna lösningar och övervinna kriser.”

Maliks Center hade banat vägen för ”systemorienterad managementteori” och tränar globala industriledare under hela året.

Professor Malik är en av dessa ekonomiska hjärnor som förutspådde den nuvarande ekonomiska krisen under 1990-talet. Nu belastas världen med denna kris och frispråkige Malik föreslår möjliga lösningar.

– Människan kommer att inse att världen inte styrs av pengar, utan av medmänsklighet, sade Malik.

Han är i själva verket övertygad om detta efter att ha inhämtat ekonomiska och affärsmässiga erfarenheter från sitt mer än 30-åriga arbete med toppchefer över hela världen.

Malik tvekade inte att tala kritiskt om den politiska och ekonomiska elitens nuvarande inriktning.

– Ledarskap tycks i dag bara bestå av att hålla tal som berättar för människorna om sakernas tillstånd, menade han.

Äkta ledarskap är enligt Malik något helt annorlunda. Det behöver inte en ”lysande hjälte” eller ”stort potential”, som industriledarna ofta säger, utan toppkrafter och handlingskraftiga effektiva män.

– Det är inte nödvändigt att man är begåvad, utan att man handlar, delade han med sig.

Högsta ledningen i ett bolag måste ta avstånd från spekulanter och spekulation, hävdar Malik. Han var kritisk till alla noterade börsbolag eftersom Wall Streets förväntningar, och de resulterande aktievärderingarna, sätter onödig press och frustration på företagsledare. Han förespråkar den europeiska ekonomiska modellen.

I Europa realiserar företagen, som inte är börsnoterade – med andra ord privata företag – två tredjedelar av alla ekonomiska resultat och produktivitet. Privata företag omfattar mer än små och medelstora företag, många globala konglomerat är också kontrollerade privat.

– Jag har märkt så mycket ångest och bitterhet på företagens alla nivåer under verkställande direktörens nivå, sade Malik sorgset och tankfullt under en frågestund med lokala företrädare för näringslivet efter sitt anförande.

Enligt hans åsikt tenderar affärsstrategier att ändra kurs från verkligheten när de når den övre ledningsnivån, eftersom fokus på den nivån sätts på aktiekurser, prestige och analysförväntningar.

Malik ser mycket ogillande på den globala ekonomin och uppmanar företag att bryta de nuvarande ledningstendenserna, särskilt som de gamla strategierna har visat sig vara ineffektiva i dagens ekonomi.

Malik är mindre optimistisk än andra experter i sin tro när den nuvarande lågkonjunkturen kommer att avta. Han menar att den kommer att nå bottenläget mellan åren 2012 och 2015, med temporära återhämtningar under denna tidsperiod. En sådan återhämtning sker idag på börsen.

– Människorna är lugnade och har önsketänkande, men roten till problemet har inte åtgärdats, sade Malik.

För Malik är centralbankernas lämnade likviditetstillskott runt om i världen, inklusive amerikanska Federal Reserve, genom dess Tarp program, inte annat än ”brännvin för alkoholister”. Det kan tjäna som ett kortsiktigt arrangemang men är långt ifrån en lösning på lång sikt.

För att verkligen åtgärda den globala ekonomin måste de politiska och ekonomiska ledarna ändra sitt konventionella tänkande, onödiga överdrifter och beslutsfattande som styrs av kortsiktiga ekonomiska vinster. Företagens såväl som regeringars missuppfattade förvaltningsmetoder föregick dagens dilemma.

– När krisen väl har passerat kommer vi att ha olika ekonomiska system såväl som samhällssystem, förutspår Malik.

Han går inte in på detaljerna om vad man kan förvänta sig och hur detta system skulle se ut. Men han är säker på att det kommer att medföra en ny förståelse om hur man formar företag och samhälle.

Grunden för detta samhälle kommer inte att bestå av pengar, utan av kunskap och förståelse.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19843/