Frankrike leder klimatförhandlingarna framåt
Laurent Fabius, Frankrikes utrikesminister och ordförande för COP21 i Paris, leder förhandlingarna framåt. (Foto: Martin Bureau /AFP/Getty Images)


På onsdagen presenterade den franske ordföranden en ny, mer koncentrerad avtalstext vid klimatmötet i Paris. Det är resultatet av miljöministrarnas arbete i förhandlingarna hittills. De svåra, politiska frågorna återstår, men har gjorts tydligare.

– Vi har strävat efter att hitta kompromisser, och att behålla balansen mellan de alternativ som finns, säger Laurent Fabius, ordförande för COP21, vid presentationen av utkastet, enligt DN.

Han berättade att ordförandeskapet ville göra texten tydlig. Nu är utkastet på 29 sidor, att jämföra med helgens 48 sidor. Några områden är nästan klara; anpassning till klimatförändringar och kapacitetsbyggande. Transparens och tekniköverföring är nära en lösning, enligt Laurent Fabius.

Klimat- och miljöminister Åsa Romson berättar om förhandlingsläget:

– De svåra politiska frågor som återstår är inte nya. Vi ministrar vet väl om var konfliktlinjerna ligger och det borgar för att många delegationer har förberett sig för hur man kan lösa dem. Samtidigt behöver man se hela sammanhanget för att nå samsyn då olika länder har olika frågor som de anser är viktigast, säger hon i ett uttalande på regeringens webbplats på onsdagen.

Sårbara länder kräver stöd

Åsa Romson medlar för områdena anpassning till klimateffekter, och oundvikliga skador och förluster.

– Vi bedömer parterna som relativt ense när det gäller anpassningen. Det finns en del utestående frågor när det gäller stöd till fattiga länder i det arbetet. Det är mer kvar att göra när det gäller skador och förluster, säger Åsa Romson till DN på tisdagen.

Sårbara länder som till exempel behöver bygga skydd för att klara höjningen av havsnivån vill ha ekonomiskt stöd. Och de oljeproducerande länderna vill ha kompensation för sina förluster när världen ska slopa fossila bränslen.

Många länder kräver att siktet ställs, inte på två grader som tidigare, utan på max 1,5 graders uppvärmning jämfört med förindustriell tid.

– Vi vill absolut ha med en skrivning om 1,5-gradersmålet. Det är avgörande för vår överlevnad, säger Hasan Mahmud, förhandlare för Bangladesh, till DN.

1,5 eller 2 grader

Sverige vill lägga ribban så långt under 2 grader som möjligt. EU kan tänka sig en referens till ett 1,5-gradersmål, om det formuleras rätt, skriver DN.

Hittills rapporteras från klimatmötet att många har förtroende för det franska ordförandeskapet, som fört förhandlingarna framåt på ett bra sätt och enligt tidsplanen.

– Målet med den nya texten som presenterats är att nå ett ambitiöst och rättvist avtal som binder länderna till ökade klimatambitioner över tid, säger Åsa Romson i onsdagens uttalande.

Länderna arbetar nu vidare utifrån det nya textförslaget. Planen är att ha ett juridiskt bindande och hållbart avtal färdigt på fredag.

Finansiering knivig fråga i klimatförhandlingarna i Paris