Framstående personer uppmanar Kina att tillåta undersökningar om organstölder
Szeto Wah, tidigare lagstiftare i Hongkong och ordförande i Hongkongs allians för att stödja patriotiska demokratiska rörelser i Kina, kallar organstölder från levande människor för omänskligt och hoppas att det internationella samfundet kommer att uppmärksamma saken. (Foto: Wu Lianyou/The Epoch Times)


Den 19 december gav en delegation bestående av 117 framstående personer från sex asiatiska regioner ett officiellt uttalande om att gruppen kommer att kräva obegränsat tillträde till Kina för att undersöka arbetsläger, fängelser och liknande platser där Falun Gong-utövare hålls fängslade.

Asien-delegationen av koalitionen för att undersöka förföljelsen av Falun Gong (CIPFG) bildades på den internationella människorättsdagen 12 december 2006.

Bortom politik och nationella gränser

På en presskonferens sade Szeto Wah, vice ordförande i CIPFG/Asien, att gruppen består av mer än hundra medlemmer, däribland nationella och lokala lagstiftare, administrativa ämbetsmän, människorättsaktivister, advokater, läkare, vetenskapsmän, chefer för frivilligorganisationer och journalister. CIPFG-medlemmarna kommer från Taiwan, Sydkorea, Hongkong, Macao och Malaysia.

Wah sade: ”Gruppen har bildats av frivilliga och bygger på en gemensam strävan att värna om grundläggande mänskliga rättigheter samt vår oro beträffande det kinesiska kommunistpartiets sju år långa förföljelse av Falun Gong.” Wah är före detta ordförande i Hongkongs allians för att stödja patriotiska demokratiska rörelser i Kina.

Wah sade att CIPFG:s medlemmar blev chockade när de läste den oberoende rapporten ”Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China” som publicerades i juli 2006 av David Kilgour, tidigare chef för Asien-enheten i Kanadas utrikesdepartement, samt den internationelle människorättsadvokaten David Matas.

CIPFG/Asien bildades efter den australiensiska grenen av CIPFG, vilken bildades i slutet av november med mer än 60 medlemmar, inklusive australiensiska federala politiker, ledare för frivilligorganisationer och medicinska yrkesmän. Wah meddelade även planer på att bilda CIPFG/Nordamerika och CIPFG/Europa.

Den taiwanesiske lagstiftaren Lai Ching-te, ordförande i CIPFG/Asien, avslöjade att Taiwans hälsodepartement arbetar på en lag angående organtransplantationer med organ från okända källor, för att förhindra taiwanesiska medborgare från att ofrivilligt delta i dödandet av oskyldiga människor för deras organs skull.

Lai sade också till Epoch Times att för närvarande har fler än 10 av de 25 länen och städerna i Taiwan antagit resolutioner som fördömer Kinas oetiska organstölder. Många lagstiftare i Taiwan har gått med i CIPFG/Asien.


Begäran om att besöka den kände advokaten Gao Zhisheng

Szeto Wah påpekade att kinesiska kommunistpartiets brott mot mänskliga rättigheter i fastlandskina är utbredda. Gruppen vill uppmärksamma alla som förföljs i Kina. Asiendelegationen kommer också att begära att få besöka den kände människorättsadvokaten Gao Zhisheng, som nyligen arresterades av kommunistpartiet, samt även att få besöka hans fru och barn. Wah sa, ”Gao är medlem i CIPFG. Vi måste först kämpa för ett säkerställande av grundläggande mänskliga rättigheter.”

Szeto Wah sa att gruppens medlemmar inser svårigheterna med att bryta igenom de hinder som kommunistregimen har skapat, men de kan inte stillatigande se på medan kommunistpartiets grova kränkningar av mänskliga rättigheter bara ökar.

Olika tro, samma öde

Lam Tze Kin, centralkommittémedlem för Hongkongs demokratiska parti och sammankallande för Hong Kong Concerns (Hongkongfrågor), sade att även fast han inte är Falun Gong-utövare utan kristen, så har han sett sin egen religion genomlida förföljelse av olika makthavare i flera år. Han sade att de (Falun Gong-utövarna och de kristna) delade samma öde.

Lagstiftaren Lam Wing Yin, från Hongkong, medlem i delegationen och även han kristen, påpekade att det inte finns någon religionsfrihet i Kina. En del kyrkliga samfund har tvingats gå under jorden för att kunna överleva.

Szeto Wah sade att bara korruptionen under kommunistregimens diktatur är ett allvarligt problem. Kombinerat med de inhumana organstölderna från levande människor så är situationen i Kina nu till och med ännu värre.

”Att stjäla organ från levande människor, särskilt från de som man ogillar, och att göra profit på dem, är inte bara ett brott mot mänskligheten och mänskliga rättigheter, det är helt enkelt omänskligt” sa Szeto Wah. ”Vi hoppas att fler människor runt om i världen kommer att engagera sig i denna fråga.”

(http://en.epochtimes.com/news/6-12-24/49684.html)


Ordförande för CIPFG-Asien, den taiwanesiske lagstiftaren Lai Ching-te och vice ordförande, advokaten Kenneth Chiu, förbereder brev som ska skickas till den kinesiska kommunistregimen angående CIPFG:s avsikt att undersöka kinesiska fängelser där Falun Gong-utövare är fängslade.

Ordförande för CIPFG-Asien, den taiwanesiske lagstiftaren Lai Ching-te och vice ordförande, advokaten Kenneth Chiu, förbereder brev som ska skickas till den kinesiska kommunistregimen angående CIPFG:s avsikt att undersöka kinesiska fängelser där Falun Gong-utövare är fängslade.