Frågan om skotsk självständighet tar inte slut med folkomröstningen
Informationsbroschyrer om skotsk självständighet i Glasgow. Folkomröstningen om ett oberoende Skottland äger rum den 18 september. (Foto: Jeff J Mitchell/Getty Image)


De senaste opinionssiffrorna från yougov.co.uk visar i skrivande stund fyra procents majoritet bland skotska väljare för att kvarstå i union med Storbritannien. I förra undersökningen, från början av september, hade ja-sidan en knapp ledning. Ja-sidan står för skotsk självständighet medan nej-sidan vill vara kvar i Storbritannien.

Om Storbritanniens premiärminister David Cameron hade vetat att det skulle bli så här jämt kanske han inte varit så snabb med att erbjuda Skottland chansen att folkomrösta om självständighet för två år sedan. Det stora stödet för en självständig stat i Skottland, har tagit många på sängen och både premiärministern och andra politiker har rest till Skottland för att försöka öka stödet för nej-sidan – att stanna kvar i unionen.

Ja kontra Nej

Det låter mycket mer positivt att vara för ”ja” än för ”nej”. Kanske är det därför ja-sidan har blivit så populär efter 300 års union med Storbritannien.

Att vara för ”ja” är att säga ja till frihet, ja till att skottar styr skottar, ja till skotsk kontroll av skotsk olja, ja till Skottlands liberala agenda istället för Storbritanniens konservativa, ja till egen budget och utrikespolitik etcetera, etcetera.

Många skottar skulle säga ja till de många positiva aspekterna med självständighet från Storbritannien men skulle de säga ja till att förlora pundet? Till att bygga en barriär mot sin största handelspartner? Att förlora medlemskap i EU, Nato och FN? Att förlora möjligheten att så lätt studera, arbeta och resa i Storbritannien?


En supporter för ja-sidan gör segertecken vid ett demonstrationsmöte för självständighet i Edinburgh den 21 september 2013. (Foto: Andy Buchanan/AFP/Getty Image)

En supporter för ja-sidan gör segertecken vid ett demonstrationsmöte för självständighet i Edinburgh den 21 september 2013. (Foto: Andy Buchanan/AFP/Getty Image)

Dessa saker och andra överväganden är det som hållit nej-sidan populär så länge. Det finns ingen tydlig plan över vad som väntar om skottarna väljer att utträda ur unionen.

Ian Duncan, skotsk ledamot av Europaparlamentet, vill inte att Skottland blir självständigt. Han tror att den verkliga faran kan bli att skottarna kommer att leva i ett fattigt land om de inte röstar förnuftigt och stödjer ett enat Storbritannien.

Han sade att de lögner och halvsanningar som kommer från ja-sidan skapar en falsk trygghet om vad som kommer att hända om Skottland blir självständigt.

Förväntad decentralisering

Den skotske affärsmannen Brendan J Burns var osäker på hur han ska rösta.

– Oavsett hur det går är Skottland en vinnare. Jag tror att det kommer att bli jämt och det ger möjlighet att på nytt titta på hur Storbritannien verkligen fungerar, sade han.

Vem som än vinner står det klart att de som förespråkar skotsk självständighet har fått eftergifter från Westminster.


Supportrar för nej-sidan demonstrerar i Glasgow den 12 september 2014 för att stanna kvar i Storbritannien. (Foto: Andy Buchanan/AFP/Getty Image)

Supportrar för nej-sidan demonstrerar i Glasgow den 12 september 2014 för att stanna kvar i Storbritannien. (Foto: Andy Buchanan/AFP/Getty Image)

Enligt en rapport från BBC, sade Cameron under en middag för Confederation of British Industry (CBI) i slutet av augusti, att han ”mycket snart” skulle ge större befogenheter till den skotska regeringen om det blir ett nej-resultat i omröstningen.

– Men om de inte gör det ordentligt, kommer det att ske igen om sex år, förutspådde Burns.

Oavsett omröstningen kommer frågan inte att försvinna.

Frågan som skottarna nu står inför är: Vill du vara oberoende av Storbritannien? Då är det allt eller intet. Men det kan ändras om Skottland röstar för fortsatt union med Storbritannien. Beroende på resultatet av omröstningen kan frågan ändras till: Vill du ha maximal decentralisering?

Charles Tannock, brittisk ledamot av Europaparlamentet sade på torsdagen:

– Om det blir en liten majoritet för ”nej”, vilket jag hoppas, är det inte slutet på historien, eftersom marginalen kommer att vara mycket liten och den förlorande sidan kommer inte riktigt att acceptera resultatet, så debatten kommer att leva vidare.

Skottarna går till val den 18 september.

Översatt från engelska.