Fråga doktorn: Dricka kaffe eller inte?
Giorgio Milos (till vänster) och konditor Hedy Goldsmith poserar med en espresso på matfestivalen på Fountainbleau, Miami Beach 26 februari 2016 i Miami, Florida. (Foto: Gerardo Mora/Getty Images för Illy)


Fråga: Jag har läst att det är okej med måttligt kaffedrickande (en till tre koppar per dag). Är det verkligen riktigt?

Svar från Franklin Mccoy, läkare och homeopat:

Det finns betydande statistiska studier inom den medicinska litteraturen som påvisar att intag av kaffe är relaterat till en minskning av gallsten, Parkinsons sjukdom, reumatism samt urinvägs- och tarmcancer.

Betyder detta att vi ska börja dricka kaffe eller öka intaget för att förbättra vår hälsa? Nej, knappast.

Har du märkt att vissa personer har en tendens att ligga för nära när de kör och är ivriga att köra om? Eller att en del är mer aggressiva under rusningstid? De har kanske just druckit sitt morgonkaffe.

Kaffe kan ge sjukdomar och dåligt humör

Andra studier har visat statistiskt sett avgörande samband mellan kaffedrickande och olika tillstånd såsom oro, lättretlighet, aggression, depression, paniksyndrom, insomningsproblem, rastlösa ben-syndrom, huvudvärk, eksem, magkatarr, inflammation i matstrupen, magsår, benskörhet och äggstockscancer.

Dessutom har kaffedrickande associerats med en ökad halt av homocystein (en aminosyra) i blodet, vilket är kopplat till ökad risk för åderförkalkning. Kaffedrickande har också visat sig öka halterna av triglycerider och LDL (ett fettäggviteämne), som är tecken på en ökad risk för kranskärlssjukdomar.

Under mer än 25 års medicinsk utövning har jag många gånger observerat de dåliga effekterna av att dricka kaffe. Några av mina patienter fick insomningsproblem efter endast en kopp kaffe på morgonen. Andra patienter blev deprimerade efter bara en kopp kaffe om dagen. Ytterligare en annan hade mardrömmar efter en enda kopp per dag. Alla problem försvann när de slutade dricka kaffe.

Bäst att sluta med kaffe

Om nu kaffe har så många dåliga effekter varför dricker folk det? I en studie från John Hopkins Medicinska universitet undersöktes kaffekonsumtionen för att se om det var förenat med beroendeframkallande syndrom. Studien summerar: ”Dessa resultat tillsammans med andra experimentella bevis menar att koffeinberoende är ett kliniskt syndrom eftersom folk känner sig drivna till att fortsätta koffeinanvändandet trots en motsatt önskan och rekommendation”

Olyckligtvis är dagens medicinska litteratur översållad av studier som påstår att det är okej med ”måttligt” kaffedrickande.

Grundat på ovanstående verkar det emellertid som att ett totalt undvikande av kaffe är att föredra.

Om man vill sluta dricka kaffe och gör det helt abrupt kan det uppstå stressymtom som huvudvärk, oro, irritation, sömnlöshet, insomningsproblem och depression. Om man trappar ner gradvis tenderar symtomen bli mildare.

Kostens betydelse för hälsa inom kinesisk medicin

Nio skäl till att dricka citronvatten på morgonen

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri