FRA vill granskas


Efter förra veckans påståenden om att Sverige och FRA (Försvarets radioanstalt) deltar i ett internationellt samarbete med signalspaning, ber FRA att få bli granskad.

Den brittiske journalisten Duncan Campbell sade i Europaparlamentets hearing om NSA:s (amerikanska underrättelsetjänstens) elektroniska massövervakning av EU-medborgare, att uppgifterna om att Sverige och FRA spelar en betydande roll i ”Five eyes” – en allians mellan USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland som ägnar sig åt internationell signalspaning – är ”topphemliga” och bland det känsligaste materialet som Edward Snowden läckte.

I ett pressmeddelande på måndagen meddelade FRA att de kommer att be Siun (Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten) att granska myndighetens samarbete med andra länder och hur de delar information med dessa.

– Mot bakgrund av den bild som förmedlats tycker vi att det är angeläget både för oss och för allmänheten att området genomlyses ytterligare, sade FRA:s vikarierande generaldirektör Christina Malm i meddelandet.

Hon sade att FRA:s samarbeten med andra länder följer samma regelverk som övrig verksamhet.

Enligt egna uppgifter samarbetar FRA med motsvarande myndigheter i andra länder. Samarbetet regleras enligt lag, men många uppgifter om verksamheten är hemligstämplade, däribland vilka länder samarbetet gäller. Därför varken bekräftar eller förnekar FRA samarbetet med specifika länder.

Om Siun kommer fram till att FRA ägnat sig åt otillåten avlyssning, kan de med stöd av signalspaningslagen sätta stopp för avlyssningen och se till att det inhämtade materialet förstörs.

Under 2011 granskade Siun FRA:s internationella samarbeten två gånger, utan att ha några synpunkter, enligt myndighetens hemsida.