Fotografering utan lov kan bli straffbelagt
Inga bilder utan kamera. Nya kameror på en mässa i Köln, Tyskland i september 2010. (Foto: AFP/Oliver Berg)


Regeringen har lagt ett förslag om att kriminalisera fotografering och filmning i vissa situationer. Journalistförbundet protesterar och menar att insynen och öppenheten i samhället inskränks ytterligare och att förslaget har definitionsproblem.

Det nya brottet benämns olovlig fotografering och avser fotografering där den utsatte räknar med att få vara ifred. Det kan vara i ens eget hem eller någon annans, på en toalett, i ett omklädningsrum, i en provhytt eller liknande.

– Det är just för att fånga in den här typen av situationer, där man ändå rimligen kan tro att man är fredad, att man också är det, säger Beatrice Ask till Ekot.

Om bilden tas på ett påträngande, närgånget eller dolt sätt, oavsett plats, och det allvarligt kränker den personliga integriteten, föreslås straffet bli böter eller fängelse i högst ett år.

”Journalistförbundet anser att det finns en uppenbar risk att allmänheten får den felaktiga uppfattningen att all fotografering på allmän plats blir förbjuden genom lagförslaget”, skriver de i sitt pressmeddelande.

Krav för att bild ska få tas är att personen i fråga klart gett sitt samtycke.

– Om lagen går igenom betyder det att den enskilda journalisten måste göra en juridisk bedömning på plats under stor tidspress och kanske riskera att begå en brottslig handling, säger Agneta Lindblom Hulthén Journalistförbundets ordförande i pressmeddelandet.

När en fotograf tar en bild idag, bestämmer den ansvarige utgivaren  om bilden ska publiceras eller inte. Den ordningen tycker Lindblom Hulthén att alla borde stå upp för och se till att den kan behållas.

Mia Karlsvärd, ordförande i Pressfotografernas klubb anser enligt TT att det finns risk för självcensur och hon menar att samhället då blir mer stängt. Istället tycker hon att Beatrice Ask borde ta tag i andra problem på det här området, som rör publicering och spridning.

– Många har fått problem när kränkande bilder på dem läggs ut på nätet. Det borde man verkligen ta på allvar och reglera. Som ett led i det borde man införa etik och moral som ett kärnämne i skolan, säger Karlsvärd.

Enligt Beatrice Ask kan journalister inklusive fotografer komma att undantas om de vill visa att en offentlig person gör något olämpligt, skriver Journalistförbundet.