Fotobevis för tortyr i ”industriell skala” i Syrien


Tortyr av fångar i ”industriell skala” har avslöjats i Syrien. En fotograf som hade regimens uppdrag att dokumentera dödade kroppar smugglade ut bilder av tortyrskador. Tre tidigare krigsbrottsåklagare bedömer att det i materialet finns bevis för att 11 000 fångar systematiskt mördats av Syriens regim.

I en rapport som juristerna delgett CNN och The Guardian uppges att de flesta offren är unga män. Många kroppar är utmärglade, nedblodade och bär spår av tortyr. Vissa saknar ögon. Andra har strypts eller dödats med elchocker.

Nadim Houry i människorättsorganisationen Human Rights Watch säger till The Guardian att organisationen inte har haft tillfälle att granska rapporten men att man tidigare konstaterat att Syriens regim regelbundet torterar fångar – ibland till döds.

– Dessa fotografier visar – om de är äkta – att vi bara har skrapat på ytan av tortyrens fruktansvärda omfattning i Syriens ökända fängelsehålor. Det finns bara ett sätt att komma till botten med detta och det är att parterna i Genève II-förhandlingen får obegränsat tillträde till Syriens fånganläggningar för att genomföra självständiga undersökningar.

Genève II är en FN-konferens om Syrienkonflikten som inleds onsdagen den 22 januari.