Fostervatten ny källa för stamceller


Amerikanska forskare hävdar att de har upptäckt en ny källa för stamceller. Med celler från fostervatten hoppas de ha funnit ett alternativ till den ifrågasatta användningen av stamceller från embryon.

I försök på möss har forskarna vid den medicinska högskolan vid Wake Forest University i North Carolina i samarbete med kollegor vid Harvard Medical School lyckats utvinna stamceller ur fostervatten.

Dessa stamceller visade sig ha många av de egenskaper som gör stamceller från embryon så intressanta för den medicinska forskningen – att kunna reparera skadad vävnad och framställa ny vävnad. Forskarna har i laboratorieförsök lyckats framställa en rad olika celler som muskler, skelettvävnad, fett, blodkärl, nerver och leverceller.

Den tillverkade vävnaden verkar fungera som normal vävnad och forskarna har till och med lyckats återge hjärnskadade möss en del av hjärnfunktionen.

Forskarrönen publiceras i tidskriften Nature Biotechnology.

– Vår förhoppning är att dessa celler ska vara en värdefull källa för reparation av vävnad och även för tillverkade organ, sade Anthony Atala, chef för institutet för återbildande medicin vid Wake Forest University, vid en telekonferens med medier.

Han framhöll att liknande försök på människor ligger långt fram i tiden, men att tillgången på dess stamceller, som kan utvinnas ut både fostervatten och moderkaka, kommer att underlätta fortsatt stamcellsforskning.

– Fostervattnet är sprängfyllt av dessa fosterceller, sade Atala, och tillade att med mer än fyra miljoner förlossningar i USA varje år, så är det lätt att samla ihop tillräckligt med preparat för att bygga upp en stamcellsbank med kapacitet att tillgodose hela nationens transplantationsbehov.

Forskning kring stamceller har väckt hopp om att kunna bota svåra sjukdomar och så småningom tillverka hela organ för transplantation, men forskningen är mycket kontroversiell. De användbara stamcellerna har hittills utvunnits ur mänskliga foster, vilket vållat en hetsig etisk debatt.