Forum i Hongkong diskuterade effektiva åtgärder mot organskörd i Kina
David Matas, internationell människorättsadvokat, talar vid Hongkongs forum om organskörden i Kina den 28 november 2013. (Foto: Epoch Times)


Läkare, advokater och politiker samlades för att diskutera effektiva åtgärder mot organstölder från levande människor i Kina på ett forum i Hongkongs lagstiftande råds byggnad den 28 november.

Forumet hölls av Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), en internationell människorättsgrupp som bekämpar organstölder, med säte i Washington D.C.

Den kanadensiske människorättsadvokaten David Matas, som har nominerats till nobels fredspris, flög till Hongkong för att tala vid forumet. Medlemmar av det lagstiftande rådet och pan-demokrater (prodemokratiska politiker som har gått med på att inte ställa upp mot varandra i val) deltog också, och demokratiska medlemmar av det lagstiftande rådet övervägde att föreslå restriktioner för att stoppa organstölder från levande Falun Gong-utövare.

Matas vädjade till Hongkong och Taiwan att gå samman för att stoppa den brottsliga organstölden från levande Falun Gong-utövare och andra samvetsfångar.

Matas nominerades till Nobels fredspris 2010 för sitt ihärdiga arbete tillsammans med den förre kanadensiske utrikesministern för Asien och Stillahavsområdet, David Kilgour, för att undersöka, avslöja och försöka stoppa det Kinesiska kommunistpartiets organskörd. Vid forumet delade han med sig av flera års undersökningar och analyser och lade fram solida bevis  på kommunistpartiets brott.

Han påpekade att den dåvarande hälsoministern Huang Jiefu år 2005 för första gången erkänt att 95 procent organen i Kinas organtransplantationer kom från avrättade fångar. Medan dödsstraffen har minskat har emellertid antalet transplantationer legat på samma nivå.

Enligt Matas betyder detta att allt fler organ tas från Falun Gong-utövare och andra samvetsfångar.

Han tillade att kommunistpartiets organstölder är ett globalt problem.

– Kinas transplantationspersonal reser över hela världen och transplantationspatienterna kommer också dit från hela världen. De potentiella problemen med organturism finns överallt, sade Matas vid forumet.

Matas anlände till Hongkong efter att ha deltagit vid ett liknande forum i Taiwan. Han sade att det finns många gemensamma punkter mellan Taiwan och Hongkong som innebär att de båda kan spela ledande roller i att stoppa organstöld från levande människor.

Taiwan och Hongkong utgör båda två föredömen för Kina på många sätt, sade han. Att stå upp mot organstölder är att statuera ännu ett exempel och spela en ledande roll, så att andra länder kommer att följa efter.

Matas sade att Hongkong har en unik position, delvis på grund av sin lagstiftande makt och delvis för att man sitter på nyckeln till att bryta kommunistpartiets mörkläggning av sina organbrott – listan över levertransplantationer.

Varje sjukhus
i Kina måste rapportera fall av levertransplantationer till Queen Mary-sjukhuset i Hongkong, förklarade han. Denna information var tidigare offentlig, men när Matas och andra forskare började använda den som referens stängdes databasen.

Matas frågade Albert Ho, medlem av det lagstiftande rådet, om rådet kunde undersöka frågan.

Lee Cheuk-yan, en av flera pan-demokratiska medlemmar av det lagstiftande rådet, vädjade till hela världen att stoppa kommunistpartiets omänskliga förbrytelser.

– De använder brutala metoder för att ta organ från levande människor till sin verksamhet. Jag tycker att det här är ytterst skamligt, sade Lee.

Theresa Zhu, juridisk konsult till DAFOH i Asien, sade att de som vill dölja sanningen är mördare och medbrottslingar. Hon vädjade till alla att sprida sanningen och avslöja de skyldiga.

Zhu sade att 17 härad i Taiwan har röstat igenom interimsförslag för att fördöma Kinesiska kommunistpartiets organstölder från levande Falun Gong-utövare. Hon uppmanade medlemmarna av Hongkongs lagstiftande råd att komma med liknande förslag.

Lee, som satt
bredvid henne på forumet, sade att de skulle överväga saken.

En annan pan-demokrat, rådsmedlemmen Sin Chung-kai, chockerades av uppgifterna att kommunistpartiets armé deltog i organstölder.

– Om det här inte skedde i militärsjukhus skulle andra organisationer helt enkelt inte våga göra det, sade Sin, som tillade att det internationella samfundet borde samarbeta för att hejda illegala organtransplantationer.

– Varje land har lagstiftning för att hindra den här typen av aktivitet. Jag anser att Hongkong faktiskt måste ta sig an den här uppgiften på allvar, sade Sin.

Huang Shi-wei, vice ordförande och talesperson för Taiwans internationella transplantationsvårdförbund, räknade upp fall av organtransplantationer i Kina där organen kom från okända källor.

Huang sade även att delar av det internationella samfundet har ändrat sin attityd till transplantationer utomlands. Det viktigaste steget var Istanbuldeklarationen 2008, som förbjuder organturism, kommersialisering av organtransplantationer och illegal handel med organ.

Leung Kwok-hung,
medarrangör av forumet och medlem av Hongkongs lagstiftande råd, diskuterade betydelsen av att avslöja Kinesiska kommunistpartiets organbrott.

– Vi har genomfört detta forum i en lagstiftande församlings lokaler för att låta andra se att vissa medlemmar av detta råd uttrycker sitt missnöje med organskörd från levande människor, vare sig det gäller brottslingar eller dödsdömda.

– Det här måste undersökas fullt ut. Kommunistpartiet stjäl dina organ innan du ens är död, tillade han.

Albert Ho, som även var moderator, sade att han under seminariet fått reda på att 90 procent av den illegala organskörden äger rum  på det kinesiska fastlandet, och att det organiseras och manipuleras av statliga tjänstemän. Han fördömde brotten som extremt grymma och omänskliga och sade att det internationella samfundet bör sätta ytterligare press på kommunistpartiet att avslöja sanningen.

– De här brotten begås mot många samvetsfångar, inklusive Falun Gong-utövare. Vi hoppas att vi i framtiden får mer hållbara internationella överenskommelser som kräver att Kina tillämpar absolut transparens. Det krävs absolut transparens gällande registreringen av organkällorna, sade han.

Översatt från engelska


Läkare mot organskörd (DAFOH) höll ett forum om organturismen på Hongkongs lagstiftande råds (LegCo) byggnad den 29 november 2013. (Foto: Pan Zaishu/Epoch Times)

Läkare mot organskörd (DAFOH) höll ett forum om organturismen på Hongkongs lagstiftande råds (LegCo) byggnad den 29 november 2013. (Foto: Pan Zaishu/Epoch Times)