Fortsatta stora kapitalutflöden i Kina genom valutahandel i oktober
Bank of China (ICBC) är en av de statliga kommersiella bankerna i Kina. Data tyder på att Kinas kapitalutflöden fortsätter, fast dolda. (Foto Philippe Lopez/AFP/Getty Images)


För drygt två veckor sedan meddelade Kinas centralbank att den utländska valutareserven ökat med 11,4 miljarder dollar under oktober månad.

I Epoch Times artikel ställdes frågan: ”Har Kina verkligen fått stopp på kapitalutflödena?”  Svaret blev dock: nej, troligen inte. Den kinesiska centralbankens uppgifter ger inte hela bilden.

Goldman Sachs bekräftar denna misstanke.

— Bankerna sålde utländsk valuta för 30 miljarder dollar netto i oktober jämfört med 115 miljarder dollar i september. Det här går emot vad den kinesiska centralbanken indikerade tidigare, vilket var en ökning av den totala valutareserven, skriver en analytikerna, med hänvisning till uppgifter som offentliggjorts av State Administration of Foreign Exchange (Safe).

Kina använder de statliga bankerna för att manipulera valutor. Uppgifter från Safe tar hänsyn till derivat och är trovärdigare.

Tidigare har Epoch Times berättat om hur Kina gömmer kapitalutflöden via olika former av kontrakt vilket medför att de riktiga siffrorna för oktober kan vara mycket högre. Vi får se lite längre fram, när derivaten för valutatransaktionerna förfaller.

För att illustrera effekten av derivatkontrakten, sade Goldman att det fanns kontrakt som gick ut i oktober för 30 miljarder, som de var tvungna att lösa in mot kontanter.

Inte så överraskande, minskade Kina också sitt innehav av  amerikanska obligationer med 12,5 miljarder dollar, men dessa uppgifter är för september, en månad med stora utflöden på valutamarknaden. Kina har nu 1,258 biljoner dollar i amerikanska statspapper.

Fraser Howie, författare till ”Red Capitalism”, menar att kapitalutflödena är välbehövliga justeringar.

— För ett år sedan hade Kina 4 biljoner dollar i valutareserver. Jag såg på det som en kostnad för att man inte reformerar. Detta fanns i systemet som en inbyggd obalans, att man inte lät sin egen valuta flyta fritt, och inte tillät valutans volatilitet, sade Howie.

Sedan devalveringen i augusti har Kina haft hög volatilitet.

— Det är en chock, för vi har inte sett det förut. Eller så har det alltid varit på en sådan liten skala, sade Howie.