Fortsatta massavhopp från Kinas kommunistparti
Epoch Times redaktion i Israel och människorättsarbetare informerar om att 30 miljonergränsen nu har passerats i utträden från KKP. (The Epoch Times)Aktivitet i Toronto i Kanada för stöd för de nu över 30 miljoner kineser som lämnat KKP. (The Epoch Times)


Antalet kineser som avsagt sig sitt medlemskap i Kinas kommunistparti har passerat 30 miljoner.

Vågen av avhopp från det kinesiska kommunistpartiet (KKP) började i november 2004 efter att ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” publicerats. Boken är en artikelserie som grundligt granskar de 60 år som KKP existerat. Efter publiceringen har Nio kommentarer i hemlighet distribuerats vida omkring i Kina, eftersom det ses som en kriminell handling att inneha boken i kommunistkina. Många kineser blir lättade då de läser Nio kommentarer eftersom den klart och tydligt framlägger fakta som är förbjudna att tala om. Nio kommentarer har frigjort en landsomfattande sorg som undertryckts av rädsla för partiets terrortaktiker.

Kineserna har vaggats in i partiet och dess anslutna organisationer. Redan i barndomen blir man medlem i Kommunistiska ungdomsförbundet och Unga kommunistpionjärerna. I instutitionerna för högre utbildning och på arbetsplatserna är medlemskap i partiet obligatoriskt om man söker bidrag eller befordran. Att någon gick ur partiet hörde man aldrig talas om före 2004, ett utträde ledde till omedelbar vedergällning.”Nio kommentarer om kommunistpartiet” – boken som startade vågen av avhopp. (The Epoch Times)

Bland de som lämnat partiet finns många höga partimedlemmar. Deras samveten kunde inte längre utföra de uppdrag de tvingades att genomföra.

Hur lämnar kineserna KKP?

Varje dag avsäger sig över 40 000 kineser medlemskapet i partiet. Det formella utträdet genomförs på webbsajten som kallas ”Tuidang” (”gå ur partiet” på kinesiska). För att undvika att de som lämnar partiet förlorar sin frihet eller sitt liv kan de och deras familjemedlemmar använda sig av ett alias. De som lever i Kina måste använda sig av sofistikerad teknologi för att få tillgång till webbsajten som censureras av Kinas internetbrandvägg – den största i sitt slag.

Nu har över 30 miljoner kineser trätt ut ur KKP och antalet stiger för varje dag. Alla utträden når dock inte webbsajten. Kineser som bor i avlägsna byar och som inte har tillgång till internet använder sig av tredje part för att förmedla sina utträdesuttalanden till ”Tuidang”. I de fallen tar det lite längre tid. En del personer klistrar upp detaljerade utträdesmeddelanden på väggarna på allmänna platser eller nedtecknar till och med dem på sedlar.

Tamuz Itai, VD för Epoch Times israeliska kontor, förklarar varför tidningen välkomnar utträdesvågen.


testing

testing

– Pressen är demokratins och styrets vakthund, säger han. Epoch Times är en global nyhetstidning och har därför ett globalt ansvar. Washington Post rapporterade till exempel om Watergateskandalen, fortsätter han. Först attackerade människor tidningen, men Nixons regim föll som ett resultat av att skandalen exponerades, och tidningen vann den prestige som den än idag åtnjuter.

Det är likadant med vår tidning. Den exponerar, för första gången i historien, KKP:s riktiga ansikte; brutaliteten, godtycket, morden och ondskan. Vi såg det som vårt medborgerliga ansvar att göra det. Vår tidning var även först med att rapportera om Kinas plan att dölja SARS-epidemin i Kina, året innan Nio kommentarer publicerades.

– I mars 2006 var vår tidning först med att rapportera om det faktum att KKP bedriver en verksamhet där de stjäl organ från Falun Gong-utövare. Från det att tidningen gjorde sin del i att avslöja KKP:s natur, förflyttades ansvaret till de kinesiska medborgarnas axlar, och nu börjar de att leva upp till sitt ansvar.

Nu gör kineserna samma sak som människor i Östeuropa gjorde i slutet av 80-talet, då de plockade ned kommunistblocket. Ifall man kan lära sig något av historien och hur det slutade i Östeuropa, tror jag man kan lära sig det här. Då kommer ingen att bli förvånad när kommunistregimen i Kina snart faller, fortsätter han.

Nio kommentarer om kommunistpartiet vann priset Asian American Journalists Association (AAJA) och har som bok översatts till 31 olika språk.

Översatt från engelsk version