Fortsatt rasrisk kring Munkedal
SVERIGE, Småröd : Bilden visar en nedrasad motorväg i Småröd norr om Uddevalla. (Foto: AFP/Per Landen/Scanpix-Sweden)


Det kan finnas risk för ras kring Munkedal i flera månader efter den senaste tidens omfattande regn. Ingen människa blev allvarligt skadad i raset vid E 6:an, men trafikproblemen blir svåra och långvariga.

Det kan finnas risk för ras kring Munkedal i flera månader efter den senaste tidens omfattande regn, enligt Carina Hultén vid Statens geotekniska institut (SGI).

– Det är fortfarande stora vattenmängder kvar i jorden. Man kan försöka hålla koll på marksprickor, lutande träd och ledningar som går sönder. Men det kan inträffa ras väldigt hastigt också. Det är svårt att peka ut särskilda platser, men ofta är risken störst vid branter och nära bäckraviner, säger Hultén.

Tågtrafiken på Bohusbanan förbi skredplatsen kommer sannolikt inte i gång på flera månader.

– Hela området måste stabiliseras
innan vi kan återställa järnvägen, säger Gunnar Bohlin, informatör på Banverket, till TT.

Vägverkets geotekniker undersöker på torsdagen skredplatsen vid Småröd.

– Det finns i dag ingen klar förklaring till skredet, säger Åke Wessman, sektionschef på Vägverkets västra region, till TT.

Den rasade vägsträckan är relativt nybyggd, och kritiska faktorer i omgivningen undersöktes noggrant i samband med bygget. Undersökningen var omfattande och säkerhetsnivån högre än normalt, eftersom vägen byggdes på kvicklera.

En kuslig stillhet rådde i dag i dimman över skredområdet i Småröd, vid E 6 söder om Munkedal. Ingen människa blev allvarligt skadad men trafikproblemen blir svåra och långvariga.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) besöker i dag olycksområdet och håller en presskonferens under eftermiddagen.

Skredet drabbade ett område som är ungefär 500 meter långt och 200 meter brett. Räddningstjänsten sökte under förmiddagen på nytt igenom området, och kunde konstatera att inga människor blivit kvar i bilar eller bland lermassor. De första timmarna efter raset tidigt på onsdagskvällen räddades 28 personer.

Ett tiotal personbilar och några lastbilar blev kvar i skredområdet. I jordmassorna ligger också en tågvagn som rasat ner från ett järnvägsmuseum. Även järnvägen, som går på andra sidan ån, är raserad. När bandelen blev strömlös strax efter klockan 19, hade ett tåg passerat bara några minuter tidigare.

En del av skredområdet anses fortfarande så farligt att ingen person släpps in där.

Skredet inträffade just där motorvägen
söderifrån tagit slut och E 6 blir vanlig landsväg mot Munkedals samhälle. Utbyggnad av E 6 till motorväg på sträckan pågår, och ska enligt planen vara klar 2008. Varje sommar är just denna vägsträcka en flaskhals som orsakar långa köer i trafiken till och från norra Bohuslän och Norge.

Nu räknar Vägverket med stora trafikproblem till följd av skredet. Det kommer att dröja månader innan E 6 kan öppnas för trafik igen förbi Småröd, där normalt cirka 15 000 fordon om dagen passerar.

Den långväga trafiken mellan Göteborg och Norge leds om via Dalsland. Trafik söderifrån svänger av E 6 före Uddevallabron, leds på väg 172 till Bäckefors, och vidare på väg 166 och väg 164 innan man kommer ut på E 6 vid Skee utanför Strömstad. Omvänt gäller norrifrån. Omvägen är fem-sex mil lång.

– Vi försöker hitta en kortare väg att leda om trafiken på. Det kan bli aktuellt att bygga en bit provisorisk väg någonstans för att lösa problemen, säger Vägverkets krisledare Arne Pettersson till TT.

Jordskredet utanför Munkedal har ställt till stora problem för kollektivtrafiken till och från norra Bohuslän. Järnvägen Bohusbanan är avstängd tills vidare, och busstrafiken tvingas köra omvägar runt skredområdet vid E 6.

Det regionala kollektivtrafikföretaget Västtrafik meddelade i dag att alla tidtabeller som berör norra Bohuslän kommer att göras om. De nya tabellerna väntas bli klara under veckan. Fram till dess måste resenärerna räkna med att bussarna blir försenade.