Fortsatt obalans mellan födda pojkar och flickor i Kina
En grupp kinesiska kvinnor tar sina barn på en promenad utanför ett köpcentrum i Peking den 18 oktober 2014. Kinas könskvot för nyfödda år 2014 var 115,88 pojkar på 100 flickor, vilket är högst i världen, enligt statliga Xinhua. (foto: Goh Chai Hin/ AFP/ Getty Images)


Förra årets folkräkningsdata, som nyligen offentliggjordes av de kinesiska myndigheterna, visar att klyftan i födelsetal mellan könen fortsätter att minska i landet, så som den har gjort under de senaste sex åren. Dock är skillnaden mellan antalet födda pojkar och flickor i Kina fortfarande den största i världen.

Den 3 februari offentliggjorde Kinas statliga hälso- och familjeplaneringskommission födelsetalen för år 2014, som var 115,9 pojkar på 100 flickor, enligt statliga nyhetsbyrån Xinhua. Gapet mellan antalet födda pojkar och flickor har dock minskat sedan 2009.

År 2014 var den globala könskvoten för nyfödda ungefär 107 pojkar på 100 flickor, enligt beräkningar som gjorts av CIA. En balanserad könsfördelning anses vara mellan 103 och 107 födda pojkar för 100 födda flickor.

Ettbarnspolitiken boven

Kina införde "ettbarnspolitiken" 1979, en policy som allmänt betraktats som boven bakom könsklyftan, eftersom föräldrar föredrar att abortera eller överge döttrar till förmån för söner. Andra experter har framfört en teori om att gapet har orsakats av att familjer döljer födsel av flickor, så att de ska kunna skaffa ett andra barn i hopp om att det ska bli en son, enligt rapporten.

Men könskvoten för nyfödda har fortsatt att öka. År 1990 var kvoten 111 pojkar på 100 flickor, och som högst var siffran 121 mot 100, den högsta i Kinas historia.

Med data från Kinas statliga hälso- och familjeplaneringskommission som utgångspunkt beräknas att det har fötts 30 miljoner "extra" pojkar i den kinesiska befolkningen under de senaste 34 åren, rapporterade Southern Metropolis Daily.

Trafficking och annan brottslig verksamhet

Den obalanserade könsfördelningen har lett till en rad sociala problem och brottslig verksamhet, bland annat människohandel. Kvinnor, särskilt från Nordkorea och länder i Sydostasien rövas bort eller säljs till att bli brudar, inbringande stora summor från kinesiska ungkarlar.

I ett försök att förhindra att föräldrar aborterar flickor, förbjuder de kinesiska myndigheterna könsbestämning av de ofödda. Förra året grep polisen fyra personer i staden Xiamen, misstänkta för att ha könsbestämt foster, enligt Southern Metropolis Daily.

Med en bärbar ultraljudsmaskin körde de fyra männen runt i staden och letade efter gravida kvinnor och erbjöd dem att få sina foster könsbestämda. Om barnet befanns vara en pojke kostade det hundratals yuan, men om det var en flicka presenterade de utan kostnad ett sjukhus för kvinnan där hon kunde göra abort.

En annan grupp som också upptäcktes förra året, ordnade så att blodprover från gravida kvinnor skickades för könsbestämning på fostren till Hongkong, där det inte finns några legala restriktioner förknippade med ettbarnspolitiken.

Enligt Southern Metropolis Daily rapport sökte över 300 gravida kvinnor upp den underjordiska verksamheten via sociala medier för att få reda på sitt barns kön. Var och en betalade mellan 5800-7500 yuan (ungefär lika mycket i kronor) för proceduren.

Översatt från engelska.