Fortsatt minskad sysselsättning i Sverige


För knappt ett år sedan hade 152 000 människor i Sverige arbete. I jämförelse med juli förra året har antalet sysselsatta minskat med knappt tre procent. Två tredjedelar av dem som inte längre har ett arbete att gå till är män. Den privata sektorn står för 81 procent av minskningen.

Sysselsättningsgradenuppgår nu till 66,8 procent i landet, skriver SCB i torsdagens pressmeddelande.

SCB har även tittat på antalet arbetade timmar och de minskade med 6,7 procent. Det förklaras av att antalet heltidsanställda minskat och att fler har tagit semester.

Totalt arbetades i Sverige, från juli förra året till juli i år, i genomsnitt 80,7 miljoner timmar per vecka. Av dem utfördes 1,5 miljoner arbetade timmar av personer som arbetar utomlands men är folkbokförda i Sverige.

Arbetslösheten var 7,9 procent i juli men inom åldersgruppen 15-24 år ökade den med över fyra procent till 20,7 procent.

I Sverige finns det ungefär 9,3 miljoner invånare. Av dom beräknas näsan 7 miljoner vara arbetsföra, men nära 2 miljoner arbetar inte. De sistnämnda är den så kallade outnyttjade arbetskraften som består av arbetslösa, undersysselsatta och personer som velat och kunnat arbeta men som inte sökt arbete.