Fortsatt låg reporänta men ”det kan alltid hända saker”
Entréskylten vid riksbankshuset i Stockholm. Hinc robur et securitas är riksbankens motto, på svenska Härav styrka och säkerhet. (Foto: Holger Ellgaard)


”Vi ser för närvarande en del ljusglimtar i svensk ekonomi, började riksbankschefen Stefan Ingves presskonferensen om reporäntan på riksbanken på onsdagen. Dessförinnan hade banken meddelat att reporäntan skulle förbli oförändrad.

– Det är ett annat sätt att säga att vi har det stora fallet i tillväxt bakom oss. Om vi blickar några år framåt i tiden gör vi bedömningen att tillväxten kommer, att så småningom återgå till någonting som är mera normalt, det vill säga betydligt högre tillväxttal än vad vi har haft det senaste halvåret.

Ingves såg samtidigt fortsatt låg inflation. Den kommer också att så småningom komma tillbaka till  två procent i takt med att efterfrågan ökar i den svenska ekonomin. Riksbankens mål för inflationen är två procent.

Riksbanken ser det som mest lämpligt att låta räntan ligga kvar på nivån 1,50. Bedömningen är att det förblir så en bra bit in på nästa år. Det är först när inflationen stiger som det kan vara dags att höja räntan för att hålla målet två procents inflation.

Sverige är ett litet land med stor export och påverkas därför av omvärlden. Nu är det bräckligt på finansmarknaderna i Europa. Det kommer att ta tid för länderna att komma tillrätta med sin ekonomi, det kan bli två steg framåt och ett tillbaka. I vissa fall kommer det att ta många år att hantera situationen, förklarade Ingves.

– Tillväxten i Europa kommer att vara låg eller till och med negativ under 2012.

Men Ingves pekar på att USA så smått kommit igång och de snabbväxande folkrika ländernas tillväxt är mycket högre än Europas, så sammantaget tror riksbanken att tillväxten i världen som helhet kommer att hamna på fyra procent i år. Den tillväxten kan stabilisera Sverige eftersom vi exporterar till länder runt om i världen.

Exporten föll ju kraftigt i slutet av förra året, riksbankens bedömning är att den kommer igång igen vilket får tillväxten i ekonomin att börja växa. Men innan det vänder så är bedömningen att 2012 blir ett år med låg tillväxt.

– Vi ser framför oss en fortsatt låg ränta. Vi ska komma ihåg att en reporänta på 1,50 i ett historiskt perspektiv är en låg ränta. Det här innebär att penningpolitiken är fortsättningsvis expansiv. Skulle man uttrycka det här i realräntetermer, det vill säga dra av inflationstakten, ja då har vi en negativ real reporänta.

Nu är en prognos en prognos och ”det kan alltid hända saker” sade riksbankschefen både positiva och negativa saker.