Fortsatt höga spannmålspriser


När priset på mjölk och spannmålsprodukter ökar i Sverige får jordbruken bättre lönsamhet. I år beror lönsamheten på ett stort skördebortfall till följd av dåligt väder runt om i världen.

– Spannmålspriserna kan bli höga även under 2008 och 2009 men förmodligen inte på de nivåer som noterats under hösten 2007, säger Harald Svensson chefsekonom på Jordbruksverket.

Världsmarknadspriserna har ökat med nästan 100 procent på vissa jordbruksprodukter. Uteblivna skördar på grund av dåligt väder är orsaken till prisökningen men efterfrågan på animalieprodukter i Kina och Indien är också en bidragande faktor. Ökad efterfrågan inom bioenergisektorn ytterligare en.

Den ekonomiska situationen för de drabbade lantbrukarna förvärrades av att exportbidrag till spannmål och mjölk inte längre betalas ut. Dessutom slopas den obligatoriska trädan och det finns ett förslag om att samtliga tullar för spannmål tas bort, till och med sista juni nästa år.

Det dåliga vädret fick också som följd att det råder brist på djurfoder. Att importera det från utanför EU medför problem eftersom många länder tillåter odling med genförändrade produkter som inte är godkända inom EU.

Sveriges mjölkproducenter har bättre lönsamhet i år än förra året men på senare tid är trenden åter fallande på grund av de kostnadsökningar som följer på foderbristen. Mjölkproduktionen har minskat under senare år och de senast månaderna ligger minskningen på mellan sex och sju procent vilket lett till höjda mjölkpriser.

I Jordbruksverkets tionde rapport om jordbrukets utveckling konstateras även att priset på kött är stabilt.