Förtrycket av religioner intensifieras i Kina
FÖRSTÖRELSE AV KYRKOR: Den 29 juli 2006 deltog uppskattningsvis 3 000 kinesiska poliser och den Allmänna säkerhetsbyrån i förstörelsen av kyrkobyggnader i Xiaoshandistriktet i Zhejiang. Överskriften på kinesiska hänvisar till utrustningen och förstörelsen av byggnaden i bakgrunden. (Foto: China Aid Society)


Del 1 – Kristna som måltavla

Ifall man vill vara kristen, buddhist eller troende i någon annan religiös eller andlig lära i Kina finns det två val: antingen att bli medlemmar i de fem “patriotiska” statssanktionerade kyrkorna och bli kontrollerad av ateistiska kommunistledare eller också gå under jorden och utöva sin tro i hemlighet varvid man riskerar arrestering, trakasserier, tortyr och internering i tvångsarbetsläger.

För en del kineser är det första valet inte ens en valmöjlighet. Kinas kommunistregim kontrollerar vad som undervisas, vem som är kvalificerad att vara präst och förbjuder religiösa instruktioner för barn under 18 år. Många tibetanska buddhister, muslimska uigurer, kristna protestanter och katoliker känner att den enda utvägen är att gå under jorden. Denna valmöjlighet finns inte för andra troende såsom utövare av Falun Gong, en grupp som det kinesiska kommunistpartiet (KKP) uttalat planer på att utplåna.

För att få tag i den senaste informationen om tillståndet för religionsfrihet i Kina, höll US Commission on International Religious Freedom (USCIRF) en hearing vid Dirksen Senate Office Building i Washington den 31 januari 2007. USCIRF, ett oberoende tvåpartsorgan, etablerades 1998 genom kongressbeslut med uppdraget att bevaka tillståndet för religionsfrihet och tro utomlands och för att komma med oberoende politiska rekommendationer till presidenten, statssekreteraren och kongressen.

USCIRF:s mål är att ge råd om “hur USA:s politik på effektivaste sätt kan göra framsteg när det gäller religions- eller trosfrihet och relaterade mänskliga rättigheter”, sade kommissionens ordförande, Felice D Gaer, vid hearingen.

Efter tre års förhandlingar med Kina reste en kommissionsdelegation till fastlandet och Hongkong i augusti 2005, med begränsad möjlighet att kontakta registrerade kyrkomedlemmar i Peking, Xinjiang, Tibet, Chengdu och Shanghai. Som ett resultat av undersökningen observerade Gael att religiös utövning växte i Kina, men att staten förtryckte en utövning när de inte kunde kontrollera den, såsom med oregistrerade kyrkor, uigur-muslimer och Falun Gong.

Vid hearingen fanns talespersoner som representerade följande trossystem: protestantismen, romersk-katolicismen, islam, buddhism och Falun Gong.

Kommunistmyndigheter förstör kyrkor

“Enbart genom CAA:s egna källor arresterade regeringen fler än 600 kristna 2006 [vilket var färre än de 2 000 som arresterades 2005]. Detta reflekterar tjänstemännen från den Allmänna säkerhetsbyråns nya taktik att förhöra kyrkomedlemmar under en räd snarare än att officiellt arrestera dem. De flesta som rapporterats arresterade under 2006 var kyrkoledare”, sade Fu.

Zhejiang- och Henanprovinserna – där den protestantiska huskyrkorörelsen är särskilt stark – genomled allvarlig förföljelse det senaste året, enligt Fu. 2006 arresterades 246 pastorer och troende under nio räder, tio dömdes till fängelse och tre kyrkor förstördes.

“Efter räden den 13 mars 2006 i länet Wen, tvingades två arresterade kristna damer att klä av sig kläderna under förhöret. En handikappad pastor, Li Gongshe, misshandlades allvarligt vilket ledde till att ett revben bröts”, vittnade Fu.

Fu riktade också uppmärksamhet på förstörelsen av en kyrka i Xiaoshandistriktet i Zhejiangprovinsen den 29 juli 2006. Fler än 100 000 kristna bor i Xiaoshan; 95 procent som tillhör huskyrkor sökte och fick myndigheternas tillstånd att uppföra kyrkan i Dangshan.

När kyrkan var till 70 procent färdigställd, använde Zhejiangs myndigheter 3 000 beväpnade polisstyrkor och personer från Allmänna säkerhetsbyrån för att förstöra kyrkobyggnader, genom att hävda ”illegalt användande av land och olaglig byggnad”. Samtidigt som obeväpnade kyrkomedlemmar tittade på, tolkades deras närvaro som ”våldsamt motstånd mot upprätthållande av lagen”. Åtminstone två medlemmar misshandlades allvarligt och fick åka till sjukhuset med brutna revben, enligt Fu.

Fu kom fram till att “Det är extremt svårt, om inte omöjligt, för huskyrkor som vägrat att registrera sig hos myndigheterna att bygga sina egna kyrkor.”

Fu rapporterade också om en hemlig avrättning i Heilongjiangprovinsen av tre ledare för de “De tre graderna av tjänarkyrkan”, en oregistrerad kyrka, och krävde av medlemmarna att gå med i den officiella myndighetskontrollerade protestantiska kyrkan, ”Tresjälvkyrkan”.

“Statskyrkan tillåter inte [kristna] att undervisa sina barn om Kristus, missionera utanför kyrkobyggnaden eller prata om Kristi återkomst”, skriver Tom White, ordförande för organisationen The Voice of Martyrs (VOM) som stödjer förföljda kristna i Kina. En vanlig anmärkning från personer som växt upp med Tresjälvkyrkan, som är propagerad av kommunistmyndigheter, är att de har ”erkänt Jesus men har ingen relation med honom” berättar VOM:s månadspublikation.

Biskop Sus och fader Lus försvinnande

Alla av de uppskattningsvis 40 underjordiska biskopar som tillhör den romersk-katolska tron har arresterats och fängslats, placerats i husarrest under strikt bevakning, gått och gömt sig eller helt enkelt försvunnit, bevittnade Joseph Kung, ordförande för Cardinal Kung Foundation. Kung kände till sex fängslade biskopar som var i 70- eller 80-årsåldern.

Kung fokuserade på två prominenta ledare i underjordiska romersk-katolska kyrkan i Kina, biskop Su Zhimin och fader Lu.

Biskop Su från Baoding i Hebeiprovinsen arresterades åtminstone fem gånger och tillbringade nästan 27 år i fängelse, sade Kung. ”En gång blev han så brutalt misshandlad i fängelset att han led av oerhört nedsatt hörselförmåga. Han lyckades fly från polisarresten i april 1996 och höll sig gömd i 16 månader tills oktober 1997 då han arresterades.”

Han har inte setts på 10 år, men Cardinal Kung Foundation mottog tillförlitlig information 2003 att han fortfarande var i livet.

“USA måste fortsätta att utöva påtryckningar på den kinesiska [regimen] för att få reda på biskop Sus försvinnande och hur han mår”, sade Kung.

Fader Lu, 44 år, son till en lantbrukare, var den administrative ledaren för romersk-katolska kyrkan i Dioces i Baoding, sade Kung. Fader Lu arresterades först 1990, i respons till sin prästvigning. Kung citerade en källa som sade att fader Lu misshandlats och handfänglats i 24 timmar om dygnet under många dagar. ”Hans huvud och ansikte misshandlades så svårt att hans nedre käke och tänder lossnade vilket gjorde det omöjligt att tugga”, läste Kung upp högt.

Senare i mars 2001 dömdes fader Lu till tre års tvångsarbetsläger. Domstolsutlåtandet rättfärdigade domen genom att säga att fader Lu var skyldig till att vara en prästvigd som tillhörde ett prästerskap som inte är erkänt av det statskontrollerade Patriotic Association och för att ”olagligt sprida evangeliet som skapade ett förhållandevis stort inflytande”.

I mars 2004 frisläpptes fader Lu. Kort därefter arresterades han igen för att ha undervisat katolsk teologi.

Den 17 februari 2006, på väg till en tågstation, blev han stoppad av flera tjänstemän från Allmänna säkerhetsbyrån. ”Han sågs aldrig mer”, sade Kung.

Översatt från engelsksa: http://en.epochtimes.com/news/7-2-12/51628.html