Förtryck och våld mot journalister ökar i Kina
Teckning av Southern Metropolis Dailys tecknare Kuang Biao. Texten till bilden löd: "Denne man är en verklig kinesisk medborgare och det här är hans nuvarande situation. Hans namn är Chang Ping." (Sina microblog/RFA)


I en rapport från Reportrar utan gränser beskrivs en serie trakasserier och censuråtgärder mot Kinas redan hårt prövade journalistkår, något som påminner läsaren om att det inte är yttrandefriheten kinesiska journalister förväntas upprätthålla, utan den sociala stabiliteten.

Ett aktuellt exempel är nyhetskommentatorn Chang Ping, som länge arbetat för den stora tidningskedjan Southern Daily Group. Nyligen meddelades han av sina överordnade att hans kolumner i Southern Metropolis Daily och Southern Weekend skulle upphöra. Man gav ingen förklaring om vilken artikel eller vilket ämne som lett till denna åtgärd, bara att det handlade om tryck ”uppifrån”.

– Ett samhälle där någons liv begränsas på grund av vad han sagt är ett mycket abnormt samhälle, sade Chang (som även är känd som Zhang Ping) till Radio Free Asia (RFA) nyligen.

Tidigare hade poliser som identifierade sig som tillhörande ”kultur- och utbildningssystemet” kommit till Changs kontor och skällt ut honom och påmint honom om att social stabilitet skulle upprätthållas och att oroligheter var det sista de ville se.

2008, när Chang var biträdande chefredaktör för Southern Metropolis Weekly blev han känd efter att ha publicerat ett antal artiklar, bland annat en med titeln ”Tibet: Nationalistiska känslor och sanningen” som ledde till ilska bland allmänheten. När det hände blev Chang förflyttad från sin redaktörsposition till administrationsavdelningen, där han arbetade som forskare i kommunikationscentret tills nu. Händelserna nyligen har ytterligare reducerat hans plattform för att nå ut med sitt arbete.

Chang har en lång historia av problem med regimens censorer. 2001, när han var nyhetschef på Southern Weekend flyttades han från den positionen för att han öppet rapporterat om två mycket känsliga fall, Zhang Jun-fallet, som var ett uppmärksammat brottsfall och en explosion som inträffade i Shijiazhuang. Efter detta tog Chang ”tjänstledigt” och besökte Berkeleyuniversitetet i Kalifornien. Efter att han återvände till Kina började han arbeta för Southern Daily Group.

Repressionen mot Chang har dragit till sig uppmärksamhet från många intellektuella och journalister i Kina som spridit nyheten och uttryckt sitt stöd på bloggar och mikrobloggar och ibland genom olika dolda budskap.

En annan journalist, Feng Weixiang, som är undersökande reporter för Zhejiang Workers Daily, trakasserades och hotades för att ha publicerat ”känslig information” på sin blogg på portalen sina.com enligt RFA.

Feng berättade för RFA den 26 augusti att hans blogg blockerades den 10 augusti. Han sade att alla artiklar han postat, varav några handlade om juridisk korruption och de flesta handlade om markdispyter och tvångsrivningar, redan publicerats.

– Jag skulle aldrig posta något som klassificerats som ”endast för internt bruk” eftersom jag vet att jag inte borde, sade han.

Feng sade att han ofta får anonyma hotbrev och att han också fysiskt attackerats för att han avslöjat vissa individers och organisationers mörka hemligheter.

Journalister i Kina är även ofta måltavlor för de privata intressen som de hotar med negativ rapportering.

Den 28 juli misshandlades en reporter från tidningen Peninsula Metropolis i staden Qingdao av ett gäng. Han bröt ett ben i handen och ådrog sig även andra skador. Reportern i fråga hade försökt intervjua ledningen för en bilskola som misstänktes för att lura studenterna.

Den 29 juli svarade reportern Chen Xiaoying på ett anonymt telefonsamtal från någon som sade sig ha information om Shenzhen International Enterprise, ett företag hon tidigare rapporterat om negativt. Hon följde upp samtalet och blev överfallen av en man som svor åt henne och attackerade henne fysiskt.

På eftermiddagen den 30 juli attackerades ett antal journalister som arbetade för National Business Daily av fyra personer som sade sig arbeta för ”Bully International Group”.

Reportrar utan gränser sammanfattade i sin rapport den 26 augusti flera allvarliga incidenter på sistone där journalister utsatts för våld i Kina. Den Parisbaserade organisationen fördömde den växande trenden att inflytelserika företag trakasserar journalister och menat att Kinas journalister blivit en ny sårbar grupp i landet, klämda som de är mellan myndigheter och privatintressen.

”Allt fler journalister testar pressfrihetens gränser i Kina. Men de råkar allt mer ut för kraftigt motstånd från både regeringen, statliga och privata företag” konstateras det i rapporten.


http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/42042/