Fortfarande tyst om årsdagen för Zhao Ziyangs död


Kinas statliga medier har för sjunde året i rad valt att inte kommentera årsdagen av kommunistpartiets tidigare premiärminister och generalsekreterare, Zhao Ziyangs död. Familj, vänner och släkt höll emellertid ett lugnt högtidlighållande den 17 januari. Några gjorde det också på internet för att återupprätta hans namn.

Zhao, som reformerade Kinas ekonomi under 1970-talet tillsammans med Hu Yaobang, ytterligare en topptjänsteman i partiet, uteslöts ur det kinesiska kommunistpartiet (KKP) efter två år som dess ledare. Orsaken var att han försökte varna studenterna som samlades på Himmelska fridens torg 1989 att ett nedslag var nära förestående.

Partiet har ideligen försökt exkludera Zhao från Kinas nutidshistoria och den breda allmänheten. Det här året är inget undantag. Artiklar som publicerats på webbsidor i Kina om Zhao har censurerats. Den frispråkige Bao Tong, Zhaos tidigare sekreterare, berättade för Deutsche Welle att han förbjudits att resa och ta emot intervjuer.

Wang Zhihua, Zhaos svärson, berättade för den tyska radio- och tv-stationen att Zhaos gamla vänner, släktingar och bekanta, träffades i hans hem för att högtidlighålla minnet av hans namn. Han säger att det verkar komma fler besökare för varje år.

Wang Zhihua står fast vid att det var rätt av Zhao att trotsa partiledarnas beslut att krossa studentupproret.

”Vid just den kritiska tidpunkten, fattade Zhao ett sådant beslut. Detta är ett väldigt viktigt, intellektuellt arv för vår tidsanda. Det är en stor ära för oss att få vara släkt med honom. Och vi kommer alltid att stå fast vid hans ursprungliga beslut.”

Efter att Zhao dött, skickade folk dikter eller tackbrev till sjukhuset, med bland annat uppmaningen att ”rättvisa ekar djupt i hjärtat”.

KKP har dolt sanningen och vinklat artiklar om Zhaos ställningstagande till massakern på Himmelska fridens torg, känd som “fjärde juni-incidenten” i Kina, enligt Wang.

”För ett land och en nation, borde vi åtminstone se till att ta ansvar för historien och till nationen. KKP hoppas genom sin tystnad att folk inte kommer att få veta sanningen”, sade han.

Ding Dong, känd kinahistoriker, sade i en intervju med Deutsche Welle att en utvärdering av Zhaos liv borde delas upp i två delar: Den första när han satt vid makten och bidrog väsentligt till Kinas ekonomiska och politiska reformer, och perioden när han satt i husarrest från 1990 tills han avled 2005 – där skrev han sina memoarer och visade att han var en stor tänkare och tänkte på Kinas bästa.

“KKP kom till makten genom våldsam revolution och beväpnad kamp”, sade Ding Dong.

”KKP:s grundläggande logik är därför att makten endast kan nås genom våld. Som KKP:s generalsekreterare, vägrade Zhao Ziyang behandla studenter, folk och grupper med olika politiska åsikter, med våldsamma medel, vilket gjorde honom till en unik person inom KKP, och han beredde väg för en ny inriktning på den politiska arenan.”

Innan den visionen förverkligades, uteslöts han emellertid från partiet och sattes i husarrest tills han avled.

Översatt från engelska