Försvunnen advokat viktig för Kinas framtid
Europaparlamentets vice ordförande Edward McMillan-Scott (t.v.) tillsammans med Albert Ho, demokratilagstiftare i Hongkong, vid ett porträtt av den försvunne människorättsadvokaten Gao Zhisheng från Kina, augusti 2006. (Mike Clarke/AFP/Getty Images)


En vice ordförande i Europaparlamentet har sagt att den försvunne människorättsadvokaten, Gao Zhisheng måste spela en roll i framtiden i ett fritt Kina.

– Gao Zhisheng måste finnas med i framtiden i ett reformerat och demokratiskt Kina, sade Edward McMillan-Scott, vice ordförande i Europaparlamentet och grundare av EU:s initiativ för demokrati och mänskliga rättigheter.

– [Gaos] hängivenhet i fråga om rättvisa och ett rättvist rättssystem gjorde honom till en framstående advokat på nationell nivå, sade McMillan-Scott efter att ha fått veta att den respekterade kinesiske advokaten hedrats med det internationella människorättsadvokatspriset från American Bar Association (ABA), fredagen den 6:e augusti.

Priset ges varje år till advokater som är kända för att ta sig an människorättsfall och som på grund av sina insatser blivit utsatta för förföljelse.

– Det här priset är ett av många som gör Gao oumbärlig för Kinas framtid, sade McMillan-Scott.

Sedan april i år har ingenting hörts om var Gao befinner sig eller hur han mår, och man tror att han i hemlighet hålls fängslad hos polisen.

Gao är en hängiven kristen, självlärd, och har av kinesiska ämbetsmän beskrivits som en av Kinas tio bästa advokater. Han var känd för att i sitt arbete försvara Kinas fattiga och utsatta men han fick möta vreden hos det kinesiska säkerhetssystemet när han började försvara förföljda Falun Gong-utövares rättigheter.

I december 2004 skickade Gao det första av tre öppna brev till ledarna för det kinesiska kommunistpartiet, president Hu Jintao och premiärminister Wen Jiabao. Det redogjorde för hans undersökning av statens förföljelse av Falun Gong. De två därpå följande breven innehöll beskrivningar av extrema tortyrmetoder som den kinesiska polisen använder i sina försök att tvinga utövare att avsäga sig sin tro.

– Hans kritik mot den motbjudande och korrupta regimen i Beijing i de öppna breven gav honom en större publik som statsman, sade McMillan-Scott.

– Hans granskning av förföljelsen av den andliga rörelsen Falun Gong och den skarpa kritiken mot den regim som startade den, gör honom till en sann profet. De som tog honom tillfånga borde lära sig från Europas och världens sentida historia: demokrati och mänskliga rättigheter kommer att segra, sade han.

På grund av de här breven stängde staten Gaos advokatbyrå och tog ifrån honom hans licens att praktisera som advokat. Gao och hans familj utsattes för fortsatta trakasserier från säkerhetsagenter. I augusti 2006 togs han av säkerhetspolisen och dömdes senare för ”omstörtande verksamhet”. Den fängelsedom som blev resultatet, sköts upp och han sattes i husarrest med övervakning.

Inför OS 2008 skrev han ett öppet brev till den amerikanska kongressen där han slog fast att Kinas människorättssituation höll på att förvärras. Därefter sattes han i polisarrest och torterades i flera månader, till den grad att han övervägde att ta sitt liv. Efter att ha frisläppts avslöjade han i ett uttalande vad han utsatts för i arresten, trots att polisen varnat honom för att han skulle dödas om han gjorde det. Hans familj flydde från Kina i januari 2009 och en månad senare fördes Gao återigen bort av polisen och var försvunnen i mer än ett år.

I april i år dök Gao upp igen och gav flera begränsade intervjuer i media och man antog att han stod under sträng polisövervakning. I slutet av april rapporterades han än en gång försvunnen och tros nu åter vara arresterad.

År 2007 publicerades den engelska översättningen av Gaos memoarer A China More Just. Åren 2007, 2008 och 2010 nominerades han till Nobels fredspris.

McMillan-Scott har länge kämpat för reformer och demokrati i Kina och var i kontakt med Gao innan han försvann. Enligt hans webbsida besökte han Peking i maj 2006 med syfte att samla fakta. Alla de kineser han hade kontakt med arresterades, sattes i fängelse och blev i en del fall också torterade.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/40872/