Försvarsmakten ska bli öppnare om gränskränkningar
Två Saab Gripen-plan över Falun. Försvarsminister Peter Hultqvist utlovar nu ökad öppenhet kring kränkningar av svenskt territorium. Foto: Jonathan Nackstrand /AFP/Getty Images


Svenska försvarsmakten ska bli snabbare med att få ut information om kränkningar av svenskt territorium, meddelar regeringen.

Tidigare har det funnits brister i hur informationshanteringen fungerat mellan Försvarsmakten och regeringskansliet, säger försvarsminister Sverige Peter Hultqvist (S) till DN.

Nu finns dock en vilja och strävan till mer öppenhet. Inom fyra timmar ska försvarsdepartementet få information om kränkning från försvarsmakten, sedan beslutar regeringskansliet om det är sekretessbelagt eller offentlig information.

I år har det skett tio kränkningar av svenskt territorium fram till 14 september meddelar DN. En kränkning innebär i militära termer att militär från främmande nation tar sig in på svenskt territorium utan tillåtelse.