Försvarsadvokater står upp för Falun Gong-utövares rättigheter
Liu Jinglu, Sun Lixiang och deras son. (The Epoch Times)


Allt fler advokater i Kina står upp för och representerar Falun Gong-utövare. Falun Gong gjordes olagligt 1999 och utövare har sedan dess blivit förföljda i Kina. I början skickades de flesta Falun Gong-utövarna direkt till interneringsläger utan någon förestående rättsprocess.

Den 30 oktober hölls en rättegång i staden Jixi i Heilongjiangprovinsen. De två Falun Gong-utövarna Liu Jinglu och Sun Lixiang greps när de delade ut flygblad på gatan och hålls för närvarande internerade i Jixi. Ett hundratal vänner och familjemedlemmar väntade utanför rättssalen. Fyra advokater representerade de åtalade. Sun Lixiang skrev i sitt uttalande till rätten hon utsatts för misshandel, elchocker och hot medan hon suttit i förvar och hon förklarade sig icke skyldig till anklagelserna. Försvarsadvokaterna protesterade mot åklagarens och domarens agerande på flera punkter och menade att deras beteende var i strid med rättspraxis. Man uppmanade rätten att utreda detta. Rättegången varade en och en halv timme och nästa rättegångsdatum meddelas senare.

Epoch Times intervjuade de tre försvarsadvokaterna Jiang Tianyong, Li Xiongbing och Tang Jietian. De sade att förtrycket mot Falun Gong strider mot allmänna värderingar, konstitutionen och lagens anda. Jiang Tianyong påpekade att allt rätten gjorde övervakades av 610-byrån som stod med på varje rättsdokument.

– 610 är en olaglig instans. Andlig tro är inte ett brott. Detta fall ligger inom ramarna för trosfrihet. Anhängare av Falun Gong har rätt att utöva och sprida sin tro, vilken inte utgör något hot mot samhället och därmed inte kan dömas av lagen. Detta så kallade ”förhindrande av rättsutövning” saknar grund och är något som myndigheterna tvingat fram, sade Li Xiongbing. 

Översatt från engelska:
http://en.epochtimes.com/n2/china/falun-gong-china-show-trial-6628.html