Försvarets plan nära katastrof
Allvarliga säkerhetsrisker när statens haverikommission undersökte försvarsmaktens flygplan. Planet har förutom transporter, till uppgift att flyga Kungen och statsministern. (Foto:AFP/EPA/Anja Niedringhaus)


Statens haverikommission ger Försvarsmakten allvarlig kritik i sin rapport om ett tillbud på Bromma flygplats i Stockholm torsdagskvällen den 11 december 2003.

Varningslarm utfärdades i samband med inflygningen till Bromma. Försvarsmaktens flygplan, ett tvåmotorigt Beechcraft 200, hade fått motorproblem, den ena motorn stoppades. Men landningen gick bra och ingen av de sju personerna i planet kom till skada.

Kommissionen anser bland annat att tillbudet berodde på bristande organisation och kompetens.

Haverikommisionen konstaterar att den ena motorn på flygplanet stannade på grund av bränslebrist och i den andra motorns tank fanns bara bränsle för ytterligare en eller två minuters flygning. Utredningen visar att när planet tankades tidigare på dagen så fylldes bara reservtankarna. Kommissionens lista över brister är mycket lång: otillräcklig kompetenskontroll av piloterna, det saknades manualer och de som fanns var bristfälliga, piloterna var inte utbildade och tränade för tankning och inte heller för hur man gör en säkerhetsgenomgång med passagerarna. Planeringen av flygningen utfördes utan hänsyn till väderförhållanden och last.

I sin samlade bedömning konstaterar kommissionen att om ett civilt flygföretag gjort samma fel hade det antagligen inte fått sitt drifttillstånd förnyat.

”Vi har arbetat med de här frågorna en tid. Haverikommissionens rapport visar på vikten av en tydlig ansvarskedja som visar vem som är ytterst ansvarig för varje led i säkerhets-, tillsyns- och flygverksamheten. För oss är människors säkerhet alltid viktig”, säger Försvarsmaktens generaldirektör Marie Hafström.

”Den allvarliga kritiken pekar på en mindre lämplig organisationsstruktur på central nivå, i kombination med för lite resurser för uppföljning och ett förebyggande flygsäkerhetsarbete”, säger Hafström.

Utöver egna transporter har Försvarsmaktens transportflyg bland annat till uppgift att flyga kungen och statsministern. Försvarsmakten har dock gjort en revision av den verksamheten och hävdar att den inte har samma brister som den som Haverikommisionen kritiserar.

”Kritiken är allvarlig. Vi har redan vidtagit en rad åtgärder och kommer att göra ytterligare fler med anledning av de här utredningarna”, skriver Försvarsmaktens generaldirektör Marie Hafström i en kommentar.

Hafström pekar också på att det arbetet har hög prioritet och att syftet är att förbättra flygsäkerheten.