Försvaret sparar miljarder och satsar på strid


Två miljarder kronor, eller cirka 2 000 personer, ska försvaret banta från bort från delar av sin verksamhet, föreslår försvarsminister Leni Björklund.

Det är bland andra Försvarets materielverk, Försvarshögskolan och Totalförsvarets forskningsinstitut som får ge upp delar av sin verksamhet och personal.

I stället ska försvaret satsa på de stridande verksamheterna, vilka drabbats hårt i tidigare försvararsneddagningar.

Omfördelningen av försvarets pengar görs med sikte på att EU:s stridsgrupp upprättas 2008, uppger TT.

I en proposition om krishanteringen och en regeringsskrivelse om försvarsmyndigheterna som regeringen presenterade i går fanns även förslag om att en ny myndighet för hanterande av kriser ska inrättas. Den kommer att bestå av nuvarande Krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket.

Förslagen tar också upp att framtida mönstring av värnpliktiga ska ske via internet, och att inte fler än 8 500 unga män och kvinnor kommer att göra värnplikten varje år. En årskull består av ungefär 100 000 personer.