Försvaret reviderar Rysslandshot
(Foto: AFP/US Air Force)


Försvaret reviderar sin syn på Ryssland. Hotbilden har förändrats och anses ha ökat. Därför vill man satsa mer militära resurser i Sverige.

Försvarsmaktens utvecklingschef, generalmajor Michael Moore, varnar för att tolka hotet som ”alarmerande” och understryker att det inte rör sig om någon dramatisk hotbildsuppskrivning.

-Vi ser hur det utkristalliserar sig en förändrad strategisk situation i norra Europa. Det beror bland annat på det tryck som skapas av Kina och Indiens ekonomiska framgångar som kräver mer och mer energi, säger han till Dagens Nyheter.

Energins ökade betydelse, Rysslands nya ekonomiska styrka och växande handel i Östersjöregionen är, enligt Moore, det som gjort att bilden förändrats.

Chefen för Försvarsmaktens strategiska analysenhet, överste Stefan Gustafsson, anser att utvecklingen i Ryssland har vänt.

-Landet har ekonomiska möjligheter att investera mer i försvaret. Därmed inte sagt att ett angreppshot mot Sverige har återuppstått. Ett sådant hot består ju både av resurser och intentioner. Och vi ser inga sådana intentioner under överskådlig tid, säger han.

På onsdagen träffas försvarsberedningen för att diskutera Sveriges säkerhetspolitiska läge. Diskussionerna blir en viktig grund för det försvarsbeslut som riksdagen ska fatta i vår.

Tidigare har Försvarsmakten prioriterat de internationella insatserna.