Försvarade Falun Gong i domstol - dömdes till sju års fängelse
Erping Zhang från Falun Gong Information Centre. (foto: Hans Bengtsson/ Epoch Times Sverige)


Han ifrågasatte legitimiteten av det kinesiska kommunistpartiets förföljelsekampanj mot Falun Gong och försvarade tortyroffer i domstol. Nu har den 36-åriga advokaten dömts till sju års fängelse.

Människorättsadvokaten Wang Yonghang från Dalian i Liaoningprovinsen tog sig an sitt första fall med Falun Gong-utövare som fängslats för sin tro 2007. Han har även publicerat flera öppna brev till de kinesiska ledarna, i vilka han ifrågasatt den tio år långa förföljelsen av Falun Gong i Kina.

Enligt ögonvittnen hölls en rättegång mot Wang i distriktet Shahekou i Dalian på morgonen den 27 november. Runt 40 poliser och säkerhetspersonal var stationerade runt domstolsbyggnaden. Wang dömdes till sju års fängelse med omedelbar verkan.

Wang har hävdat att den paragraf som det ofta hänvisas till när Falun Gong-utövare frihetsberövas, Artikel 300, är alltför vagt utformad för att nå upp till internationell standard.

Artikeln statuerar att utövandet av religioner eller det att tillhöra en religiös grupp kan ”förhindra rättvisa” och ”underminera tillämpningen av lagen”. Denna luddiga lagformulering lämnar utrymme för myndigheterna att fängsla i stort sett vilken kinesisk medborgare som helst med ”rättssäkerhet” som förevändning.

Ironiskt nog var det just under Artikel 300 som Wang själv dömdes. Enligt uppgift användes bland annat ett av advokatens öppna brev till kommunistledarna Hu Jintao och Wen Jinbao som bevisföring mot Wang.

– Låt oss se på vad som egentligen hände här. En ädel och modig advokat har satts i fängelse bara för att han, på ett helt lagligt sätt, argumenterat på laglig väg. Det är bara det att det handlar om Falun Gong. Det här är det sista i en lång, störande rad av bevis som visar att det inte finns någon rättssäkerhet när det kommer till Falun Gong i Kina, sade Erping Zhang som är talesperson för Falun Gong Information Center.

Zhang menar att det är av största vikt att omvärlden uppmärksammar Wangs fall, eftersom det berör de mest fundamentala principerna för rättvisa. Han tänker även på alla de andra rättsadvokaterna som uteslutits som advokater eller som för närvarande sitter fängslade.

– Att Wang sitter fängslad väcker frågan om huruvida denna behandling visar på hur rättsadvokater kommer att behandlas de kommande månaderna.

Källa: faluninfo.net