Första partiledardebatten mellan Sahlin och Reinfeldt


Mona Sahlin utväxlade de första meningsskiljaktigheterna i sin nya roll som partiledare med statsminister Fredrik Reinfeldt i en riksdagsdebatt i går.

Reinfeldt sade att alliansregeringen har lyckats bra. Bland annat har skatten sänkts och arbetslösheten minskat. Men Sahlin sade att minskad arbetslöshet inte är regeringens förtjänst och anklagade Reinfeldt för att ha fört en orättvis politik som försämrat situationen för utsatta grupper.

– Sverige har fått en regering som gör vad den sade att den skulle göra och dessutom får mycket gjort, sade Reinfeldt.

Som exempel nämnde statsministern skattelättnader för de flesta, arbetsmarknadsåtgärder för långtidsarbetslösa och unga, skolreformen med mera. Nio tusen nya jobb har skapats sedan årsskiftet och ytterligare 185 000 kommer i framtiden.

– Men när det går så bra för Sverige och jobben växer varför då svika dem som står längst bort från arbetsmarknaden. Det är nu det behövs satsning på jobben, miljöteknik välfärdsjobben, utmanade Sahlin.

Sahlin riktade också skarp kritik mot att möjligheter till vuxenutbildning försämrats av regeringen.

– Jag läste i går att Anders Borg inte klarat av matte i skolan men efter lite studier på komvux har det gått bra riktigt bra för honom. Tänk om den kommunala skolan inte hade funnits när Anders Borg behövde den eller när Thomas Boström behövde den eller någon annan av ledamöterna i kammaren som har vänt sig till komvux för att komplettera. Hur mycket kompetens eller kapacitet hade vi inte missat, sade Mona Sahlin.

När frågan om åtgärder mot klimatförändringar kom på tal, ville Reinfeldt ha samarbete med socialdemokraterna för att finna lösningar. Han vill skapa ”gröna jobb och klimatvänliga produkter”.

Sahlin var snabb att acceptera erbjudandet och föreslog två nya certifikatsystem som är en form av stödsystem för att skapa nya drivmedel och metoder för energieffektivisering, samt klimatmärkning för att främja initiativet till egna insatser för klimatet.