Första mötet med urbefolkning i Amazonas regnskog
En bild från mötet med medlemmarna från Rio Xinanestammen. (Foto: FUNAI)


Den brasilianska regeringen har släppt en video som visar det första mötet med en isolerad grupp av urbefolkningen i Amazonas regnskog.

Videon som släpptes av Brazils National Indian Foundation (FUNAI) visar hur en man från en Asháninkaby (en annan grupp av urbefolkningen) erbjuder två indianer bananer. Mötet som ägde rum förra månaden nära Envirafloden i delstaten Acre, skedde fyra dagar efter att indianerna tog första kontakten med Asháninkafolket.

Indianerna som tros vara medlemmar av Rio Xinane-stammen tog kontakt med Asháninka för att söka allierade och vapen att försvara sig med mot invasion av främlingar. Inkräktarna är förmodligen illegala skogshuggare och narkotikahandlare, enligt BBC News.

Den isolerade indianstammen berättade att kontakten med inkräktarna har lett till att flera stammedlemmar ådragit sig influensa och difteri vilket har lett till dödsfall.

Faran med att sjukdomar överförs till människor som saknar immunitet är ett stort problem. Efter videon spelades in har flera medlemmar i stammen insjuknat i influensa, vilket har fått FUNAI att skicka in läkare för att behandla de sjuka.

Okontaktbara och frivilligt isolerade grupper lever fortfarande i avlägsna delar av Amazonas regnskog. Många av dem har splittrats från större stammar efter konflikter eller interaktioner med främlingar.

Skogsskövling, illegal skogsavverkning, gruvdrift och intrång gör det svårare för stammar i vissa områden att förbli isolerade.

Via sitt territorieprogram för urbefolkningar låter Brasilien okontaktade stammar fortsätta vara isolerade om de vill det. Men människorättsgrupper klagar på att grannlandet Peru är dåliga på att skydda sina urbefolkningar i regnskogen från intrång.

Publiceras med tillstånd från Mongabay.com. Läs originalet.