Första levnadsdygnet kritiskt för många nyfödda i Indien
Nyfödda barn på ett privat sjukhus i den indiska staden Kolkata. Indien har mobiliserat sin politiska vilja att uppnå millennieutvecklingsmålen inom hälso- och sjukvård. (Foto: Dibyangshu Sarkar/AFP/Getty Images)


För miljontals mammor i Indien kan barnafödande bli mer som ett vågspel med döden än en tid av firande och glädje.

Enligt en rapport från Rädda Barnen står Indien ensamt för 29 procent av de tre miljoner barn runt om i världen som dör årligen på sin första levnadsdag. De första 24 timmarna är de mest kritiska för nyfödda. Indien har också högre mödradödlighet än något annat land, 56 000 varje år.

De flesta nyfödda dör som en följd av infektioner som lätt skulle kunna förebyggas, av komplikationer vid födelsen eller för tidig förlossning. Det beror på brister i grundläggande hälsovård eftersom många kvinnor på landsbygden i Indien fortfarande föder hemma utan medicinsk hjälp.

”För en säker förlossning bör den ske på institution under tillsyn av utbildade barnmorskor eller läkare  för att undvika missöden”, sade Goldy Kamboj, gynekolog och mödra- och barnhälsovårdsexpert vid Columbia Asia Hospital i Patiala, Indien.

”Med medicinsk expert på plats kan problemen snabbt identifieras och åtgärdas under förlossningen vilket minskar risken för både mamman och barnet”, sade Kamboj. Hon har hedrats av staten Punjab för flest lyckade förlossningar och kejsarsnitt under 2009 och 2012.

Rapporten som publicerades i maj belyser problemet hur kvinnorna i vissa landsbygdsområden föder i smutsiga delar av huset och de nyfödda läggs på det smutsiga golvet direkt efter födseln.

”När ett barn placeras i sin mors armar för första gången förändras kvinnans liv för alltid. Ögonblicket är kort och dyrbart”, säger Jasmine Whitbread, verkställande direktör för internationella Rädda Barnen i rapporten.

”Vi måste ta vara på möjligheten att investera i denna mest grundläggande, mest bestående relation –  den mellan en mor och hennes barn – om vi för alltid ska kunna förändra historiens gång och minska barnadödligheten”.

Även om det finns många utmaningar tycks Indien ha mobiliserat sin ”politiska vilja” att uppnå hälsomålen som anges i millennieutvecklingsmålen för att minska dödligheten bland barn under fem år och mödradödligheten till år 2015.

Den indiska regeringen har initierat många hälsovårdande program för landsbygden, effektivare primärvård till underprivilegierade och utsatta delar av samhället, särskilt kvinnor och barn, genom att förbättra tillgängligheten och kvaliteten på offentlig hälso-och sjukvård.

”Regeringen har underlättat genom att ordna med gratis förlossning, fria läkemedel och gratis transport mellan sjukhuset och hemmet. Ändå väljer de flesta par i de underutvecklade samhällena att föda hemma”, sade Kamboj.

”Omedvetenhet och okunskap är de främsta orsakerna till detta problem.”

Översatt från engelska