Första ”levande byggnaden” i USA
Omega Center for Sustainable Living i USA är koldioxidneutralt och producerar all sin energi på egen hand. (Gregory Edwards)


NEW YORK – The Omega Center for Sustainable Living (OCSL) i Rhinebeck, New York är koldioxidneutralt och producerar 100 procent av sin egen energi från solenergi och geotermisk energi.

Det har också en naturlig vattenreningsanläggning, men inte en vanlig sådan – det är även ett undervisningscentrum och ett exempel på en miljömässigt sund arkitektur. OCSL öppnade officiellt den 16 juli.

Inuti det 400 kvadratmeter stora växthuset finns OCSL:s vattenreningssystem, som i fyra steg renar avloppsvattnet från hela centret.

– Systemet imiterar jordens naturliga och uråldriga process, säger Chrissa Pullicino på OCSL.

Denna katedral för modern hållbarhet i miljön styr Campus of the Omega Institute for Holistic Studies – ett icke vinstdrivande utbildningscentrum som har som mål att ”väcka det bästa i den mänskliga själen”, enligt Omegas webbsida.

– OCSL demonstrerar den kritiska mötespunkten mellan hållbar miljö, förnybar energi och den nya gröna ekonomin, säger Skip Backus, VD på Omega, i en pressrelease.

Vattenrening

Vattenreningen i fyra steg på Omega är imponerande. Först rinner avloppsvattnet in i två anaerobiska tankar där mikrober börjar smälta den tunga sörjan som lägger sig i botten.

Vattnet rinner sedan in i en av fyra våtmarker, stora som basketplaner. Här görs vattnet klarare då partiklar i vattnet fastnar på rötterna på vattenväxter. Rötterna hjälper också till med att avlägsna nitrater från vattnet.

Därefter rinner vattnet in en knappt 20 kubikmeter stor stank där det pumpas in i en av två öppna tankar som kallas ventilerade laguner. Var och en av lagunerna har fyra sektioner, eller celler, där växter, svampar, alger, bakterier, fiskar, sniglar och andra organismer ytterligare renar vattnet.

Det sista steget i vattenreningsprocessen är ett återcirkulerande sandfilter. Vattnet rinner genom ett 1,2 meter tjockt sandlager där mikroorganismer som lever i sanden avlägsnar mer nitrogen, organiskt material och partiklar. Nu är vattnet rent och färdigt att nyttjas, förutom som dricksvatten.

Vattnet släpps sedan ut i ett infiltrationsområde under OCSL:s parkeringsplats.

Så småningom hoppas Omegainstitutet nyttja vattnet till bevattning av trädgårdarna, spolning i toaletter och till en vattenträdgård utomhus.

Kostnaden för OCSL var omkring 25 miljoner kronor, 35 till 40 procent dyrare än en traditionell byggnad, men den kommer att betala sig senare, enligt Pullicino, eftersom den är ”i stort sett kostnadsfri, förutom underhållet”.

Byggnaden är på väg att erhålla en så kallad LEED Platinum Certification, som dock inte kan utges förrän byggnaden har varit i drift i ett år. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) har utformats av rådet för grönt byggande i USA, som skapat standarder för hållbar design.

OCSL är också den första byggnaden i USA som kan betecknas ”levande byggnad”. För att en byggnad ska kvalificera sig som ”levande” måste dess läge, energi, material, vatten, inomhuskvalitet och skönhet uppfylla vissa kriterier. Enligt Omegas webbsida måste en levande byggnad ”genomsyras av de ekologiska egenskaperna i regionen; generera all sin egen energi med förnybara resurser; uppbringa och rena allt sitt eget vatten; ha en effektiv funktion; och vara utformad för maximal skönhet.”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/20025/