Försök med en fil för två riktningar


Byn Bonäs utanför Mora blir först i Sverige med att prova en väg med en fil för trafik i båda riktningarna. Samhället har hus och andra byggnader som ligger tätt inpå vägen, så en utbyggnad för cykel- och gångväg på sidorna är omöjlig. Det finns inte heller pengar för att flytta vägen utanför byn.

Dessa omständigheter har gjort att Vägverket nu ska prova en dansk modell, med ett körfält på 3, 5 meter mitt i vägen.  Utmed sidorna kommer kraftiga markeringar att göras och där blir plats för cykel- och gångtrafikanter.

Vägverkets förhoppning är att också farten ska minska genom samhället, då man uppmätt hastigheter på 140 kilometer per timme. Bilisterna väntas sänka farten när de tvingas köra i samma fil som mötande trafik. Vid möten hänvisas bilisterna till cykel- och gångbanan utmed sidorna på vägen. Busshållplatserna blir av timglasmodell, det vill säga bilisten kan inte köra om en stillastående buss.

Vägförsöket utanför Mora är ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Enligt Vägverket är intresset för den här sortens trafiklösning stort från många håll i Sverige. Arbetet med omläggning av vägen börjar i månadsskiftet juli-augusti, rapporterar Mora Tidning.