Forsmark 1 uppfyllde inte kraven


En gummitätning i reaktorinneslutningen till Forsmark 1 uppfyller inte täthetskraven.

Nu förblir reaktorn avstängd på obestämd tid.

-Jag vågar inte riktigt säga hur lång tid det tar att byta tätningen, men det är en ganska omfattande bit gummi, säger Claes-Inge Andersson, informationschef på Forsmark kraftgrupp, till TT.

-Det är ett rätt stort jobb, fortsätter han.

Forsmark 1 stängdes på lördagen när det upptäckts att elasticiteten i en gummitätning inne i inneslutningen försämrats. Därefter stängdes också Forsmark 2.

Är gummit inte tätt nog fungerar inte systemen inne i reaktorn. Inträffar ett haveri kontrollerar tätningen hur ånga strömmar till reaktorn. Om det inte fungerar blir det svårare att hantera en eventuell olycka.

Nu står det efter provtagning klart att gummitätningen – som enligt Andersson är 40-50 meter lång och flera decimeter bred – måste bytas ut eftersom den inte uppfyller kraven på täthet, elasticitet och funktion.

Däremot godkändes Forsmark 2. Den kommer att startas igen inom några dagar, när de gummibitar som tagits bort för provtagningen har ersatts.

-Det tar nog några dygn innan vi kan starta upp tvåan igen, säger Andersson.

Forsmark 3 påverkas inte av problemen eftersom den reaktorn är av annan konstruktion.

Forsmark 1 togs i bruk 1980, och Forsmark 2 året därpå. Ända sedan dess har aldrig gummitätningar bytts. Andersson påpekar att Forsmark 1 dels är äldre, dels har den gummitätningen genom åren utsatts för högre temperaturer.

-Tätningen på tvåan har åldrats betydligt långsammare.

Forsmark har sedan det mycket omtalade snabbstoppet i somras haft mängder av driftstörningar och tekniska problem.

Anders Jörle, informationschef vid Statens kärnkraftinspektion (SKI), säger att SKI nu har informerats av Forsmark.

-Och de måste redovisa sina överväganden till oss innan de startar igen.

Säkerhetsproblemen på Forsmarks kärnkraftverk var kända redan 2005. Statens kärnkraftsinspektion (SKI) efterlyser nu en utvärdering av det internationella atomenergiorganet IAEA.

De brister som pekades ut av SKI efter det uppmärksammade snabbstoppet av reaktorn Forsmark 1 i samband med en kortslutning i somras fanns redan omnämnda i en rapport från Wano, branschens samarbetsorganisation för säkerhetsfrågor, presenterad för Forsmarks ledning våren 2005.

Enligt Claes-Inge Andersson inleddes ett arbete för att förbättra säkerheten i kölvattnet på Wano-rapporten. Han medger dock att framstegen på flera områden inte varit bra.

-Vi har ju naturligtvis fått oss en rejäl tankeställare efter höstens händelser här, säger han till SVT:s Aktuellt.

Efter incidenten med kortslutningen var båda reaktorerna avstängda under drygt två månader.

Forsmark 1 snabbstoppades igen den 11 oktober sedan ett problem uppstått efter ett test, men kunde startas igen några dagar senare. Samtidigt stoppades även Forsmark 2 efter ett läckage i en kylare.

Wano konstaterade enligt SVT:s Rapport brister inom 30 områden när Forsmark inspekterades, bland annat inom arbetsmiljö, säkerhetskultur och bristande ordning.

-SKI anser att Forsmark borde överväga att ta en IAEA-utvärdering för att se om de kan komma med ytterligare information som bidrar och hjälper dem ur den här situationen, säger Leif Karlsson, chef för inspektionsenheten SKI till Rapport.