Förslag på skärpta lagar mot barnpornografi


Den tekniska utvecklingen och brottsutvecklingen ställer nya krav på att samhället skyddar unga personer mot barnpornografibrott, fastslår en regeringsutredning som presenterades på onsdagen.

– Hanteringen av pornografiska bilder sker så gott som uteslutande via internet, sade utredningsledare Solveig Riberdahl.

Riberdahl säger att internet gör det lättare att sprida och skaffa barnpornografi. Bilderna upphör aldrig att vara i omlopp och det drabbade barnet får genomlida svåra trauman.

Utredningen förslår bland annat en åldersgräns på 18 år som begreppsbestämning för barnpornografi. Den som har tillgång till barnpornografi ska betraktas som kriminell, oavsett om personen har tittat på bilderna eller inte. För att stödja den internationella kampen mot barnpornografi ska brott som begåtts utomlands vara straffbara i Sverige.

– Barnpornografibrott är allvarliga kränkningar av barnens grundläggande rättigheter och mänskliga värdighet och det är ett gränsöverskridande brott, sade Riberdahl.