Förslag om vägledare till nyanlända somalier
Många av de somalier som anländer till Sverige berättar att de är hotade av den militanta organisationen Al Shabaab för att de inte vill ansluta sig till gruppen, eller för att de har haft samröre med TFG, Somalias övergångsregering. Andra säger att de tillhör en minoritetsgrupp och saknar klanskydd. På grund av detta har de utsatts för våld, rån eller andra trakasserier.(Foto: Ali Musa/ AFP/ Getty Images)


Många somalier som kommer till Sverige hamnar i arbetslöshet och utanförskap. Ekonomihistorikern Benny Carlson föreslår nu en ny integrationsmodell där man lämnar över mer ansvar och resurser till etniska organisationer.

Somalierna är den flyktinggrupp som växt snabbast i Sverige de senaste åren. Professor Benny Carlson, Lunds Universitet, fil. kand. Karin Magnusson och fil. doktor Sofia Rönnqvist från Malmö Högskola fick i uppdrag av regeringen att jämföra hur somaliska invandrare klarar sig på arbetsmarknaden i Sverige, Storbritannien, Kanada och USA.

På en presskonferens på måndagen presenterades rapporten  ‘Somalier på arbetsmarknaden – vad kan Sverige lära?’ 

Enligt statistiken är
det svårare för somalier att komma in på arbetsmarknaden i Sverige än vad det är i USA, Kanada och Storbritannien. I USA har till exempel varannan somalier jobb, jämfört med var femte i Sverige.

Vad detta beror på är en komplex fråga, men några orsaker tros vara att Sverige har en större andel nyanlända flyktingar och att det ofta är lättare att komma till ett engelskspråkigt land. Många somalier kan redan lite engelska när de anländer, men svenska är oftast ett helt nytt och främmande språk. Ytterligare en anledning är att det är väldigt svårt för somalier att starta företag i Sverige. Många somalier är affärsmänniskor i hemlandet.

En slutsats som Benny Carlson drar i rapporten är att integrationen för somalier i Sverige kan underlättas av att etniskt baserade organisationer får ta över mer ansvar och resurser för att kunna ge somalier vägledning.

– Det är det som
man ser i England, Kanada och USA. Dessa organisationer som finns, denna flora som blommar överallt. Nu har jag varit på studieresa i England och USA med svenska politiker och tjänstemän, och de blir ganska tagna av vad de ser där – det här myllret av organisationer som hjälper nyanlända.

Han anser att den här modellen ryms inom Sveriges ramar, och att man kan testa och se hur det fungerar i kontrollerade experiment.

– Det är den lösningen som vi har tagit ställning för här, för vi tror att den egentligen inte är så omvälvande. Det kunde vara rätt enkelt om man ville göra det.

Integrationsminister Erik Ullhag är skeptisk till att överlåta informationsansvaret till somaliska grupper, han ser det snarare som ett bra komplement.

– Att både kommun och stat jobbar närmare även etniska organisationer tror jag är viktigt. Däremot ifall man skulle säga att de ska ta över mer av integrationsinsatserna generellt, som att till exempel överföra arbetsförmedlingens ansvar till en somalisk förening, så tror jag att man riskerar en situation där den typen av etniska särlösningar riskerar att stjälpa mer än det hjälper. Då blir det en grupp som inte har tillgång till riktigt samma verktyg vad gäller arbetsförmedling och det offentliga.

Awes Ahmed Osman kom hit som flykting 2005. Han är samhällsvägledare för somalier i Hallstahammar och Nyköping.

– När jag kom till
Sverige tog det mig tid att komma in och förstå hur samhället fungerar. Jag kunde bra engelska, men det tar tid att komma in och förstå de svenska koderna och hur informationen går här. Om man är lågutbildad, analfabet eller en kvinna med barn är det jättesvårt.

Därför tror han att det är en bra lösning att det finns somalier som jobbar som servicemän och samhällsvägledare.

– Det råder stor förvirring från båda sidor – myndigheter förstår inte somalier och somalier förstår inte den svenska kulturen. Vi måste komma över det här gapet, säger Benny Carlson.

Han säger att en lösning kunde vara att etniska organisationer står för ett brett serviceutbud som inte är så djupt. Att de hjälper personer till de rätta ställena, och så kan myndigheterna hjälpa dem vidare.

Vilket ansvar de etniska organisationerna skulle tänkas ha är något som politiker och personer som jobbar med integrationfrågor får diskutera framöver, menar Benny Carlsson.