Förslag om avlyssning sågas


Ännu en statlig myndighet fördömer försvarsminister Mikael Odenbergs förslag att tillåta hemlig avlyssning av vanliga människors teletrafik.

Det är den förre Säpochefen Anders Eriksson, ordförande i statliga Registernämnden, som i sina synpunkter på Odenbergs lagrådsremiss sågar förslaget med osedvanligt kraftiga formuleringar. Nämnden, som bland annat ska kontrollera Säpos personregister, har fått lagrådsremissen från justitiedepartementet.

I sitt svar dit skriver Anders Eriksson bland annat att förslagen inte är förenliga med grundlagen och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Och hans varning formuleras så här:

”Om förslaget genomförs skulle Sverige vid en internationell jämförelse komma att framstå som ett skräckexempel vad gäller rättssäkerhet och skyddet för den personliga integriteten.”

Förslaget är ett av ett otal de senaste åren för att effektivisera jakten på terrorister och innebär att Försvarets radioanstalt, som tidigare lyssnade på sovjetisk radiotrafik, nu ska få rätt att följa all teletrafik in och ut i Sverige.

Odenbergs moderate partikamrat Henrik von Sydow, som sitter i både riksdagens konstitutionsutskott och i grundlagsberedningen, krävde på torsdagen i en debattartikel i Dagens Nyheter att försvarsministerns lagrådsremiss inte ska gå till juristerna utan till papperskorgen.

”Vi vet av erfarenhet att all övervakning medför risk för missbruk och läckage. Alla de riskerna ökar dramatiskt med försvarsdepartementets förslag – på bekostnad av enskilda människors rättssäkerhet integritet”, skriver von Sydow.

Tidigare har också Säpo gett förslaget hård kritik och kallar det ”främmande för det statsskick vi känner”.

Även justitiekanslern (JK) är kritisk om än med svagare formuleringar. Också JK ifrågasätter att förslaget är förenligt med Europakonventionen.

Förslaget har Odenberg ärvt av sin föregångare Leni Björklund, som dock aldrig kom så långt som till en lagrådsremiss. Mikael Odenberg vill inte säga något direkt till medierna utan förklarar genom sin pressekreterare att det är för tidigt att kommentera frågan.