Förslag om att tjäna på att skrota båtmotorn


Många båtar drivs med tvåtaktsmotorer vilka släpper ut ämnen som har en mycket negativ påverkan på havsmiljön. Nu har det föreslagits att man ska kunna få pengar för att skrota dem.

I Sverige finns 600 000 fritidsbåtar med utombordsmotorer. Många av dessa är tvåtaktsmotorer, där 20–30 procent av bränslet släpps ut oförbränt med avgaserna. Årligen släpps ca 14 000 ton polyaromatiska kolväten (PAH) ut från tvåtaktsmotorer i fritidsbåtar.

Engagemang för havsmiljön återfinns på många olika håll i Sverige.

Svenska naturskyddsföreningen har bedrivit en rikstäckande ”havskampanj” för att sprida kunskap bland båtfolket om de miljöfarliga tvåtaktsmotorerna.

Båtmotorer är ett ämne som länge förts fram även i den politiska miljödebatten.

Kristdemokraterna föreslog i sin motion för en nationell strategi för havsmiljön till budgetåret 2005/2006 att det ska finnas en skrotningepremie för äldre tvåtaktsmotorer. Nu har även Miljöpartiet lagt fram ett förslag om att skrotningsstöd ska betalas ut vid inlämnandet av gamla tvåtaktsmotorer. På västkusten är detta ett angeläget förslag, menar miljöpartiets riksdagsledamot Tina Ehn.

– En skrotningspremie på 500 kronor för att byta ut sin gamla tvåtaktsmotor mot en fyrtaktsmotor är ett förslag som kan få direkt betydelse här på västkusten säger Tina Ehn som kommer från Västra Götaland.